Lista zajęć KATEGORIA 12-15 LAT - VI MIKOŁAJKOWY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO MŁODZIEŻY 12-15 lat

KATEGORIA 12-15 LAT - VI MIKOŁAJKOWY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO MŁODZIEŻY 12-15 lat

Kategoria

sport / inne

Opis

CEL TURNIEJU

• popularyzacja gry w tenisa stołowego wśród mieszkańców gminy Izabelin oraz Powiatu Warszawskiego Zachodniego
• promowanie zdrowego stylu życia i przeciwdziałanie uzależnieniom
• integracja i aktywizacja mieszkańców gminy do zachowań prozdrowotnych jako alternatywy do zachowań ryzykownych
• rywalizacja zgodnie z zasadami Fair Play

ORGANIZATOR

Centrum Kultury Izabelin w Izabelinie, ul. Matejki 21.

TERMIN I MIEJSCE

3 grudnia 2022 r. (sobota) w godzinach 9:00 - 15:00, duża sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej w Izabelinie,
ul. 3 Maja 49 (wejście od bieżni).

PROGRAM

08:30 otwarcie biura zawodów (potwierdzenie udziału, rozgrzewka)
9:00 - 11:00 rozgrywki w kategorii “Rodzina”
10:00 rozgrywki w kategoriach: rocznik 2013 - 2011; rocznik 2007 - 2010; OPEN Kobiety
11:00 rozgrywki w kategorii OPEN
14:30 wręczenie nagród, zakończenie turnieju

WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA

  1. W turnieju mogą wziąć udział mieszkańcy gminy Izabelin oraz Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Turniej jest bezpłatny.
  2. V Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego jest turniejem amatorskim, dopuszcza się do rozgrywek za-wodników V ligi.
  3. ZGŁOSZENIA przez strefę zajęć: www.centrum.izabelin.pl będą przyjmowane do 30 listopada, do go-dziny 15:00, więcej informacji w sekretariacie Centrum Kultury Izabelin, nr tel. 22 752 68 00 w godz. 9:00-16:00
  4. O wpisaniu na listę startową i rozstawieniu w turnieju decyduje kolejność zgłoszeń.
  5. Osoby niepełnoletnie są zgłoszone przez rodzica lub prawnego opiekuna, który składa oświadczenie, wzór oświadczenia na stronie www.centrum.izabelin.pl
  6. SYSTEM ROZGRYWEK, PRZEPISY GRY

Turniej zostanie rozegrany w następujących kategoriach:

● rocznik 2013 - 2011
● rocznik 2007 - 2010
● OPEN Kobiety
● OPEN
● Rodzina - drużyna dwuosobowa składająca się z dwóch członków jednej rodziny w dowolnej konfigu-racji osobowej bez ograniczeń wiekowych

Maksymalna liczba osób w każdej kategorii OPEN wynosi 32 osoby, pozostałych w kategoriach 16 osób w kategorii Rodzina - 16 drużyn.
Każdy z uczestników może wziąć udział w 2 kategoriach: indywidualnej i kategorii Rodzina. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany i łączenia kategorii w zależności od liczby zgłoszonych uczestników.
*Każdy uczestnik turnieju zobowiązany jest do posiadania stroju sportowego i butów na zmianę.

NAGRODY

Medale za zajęcie miejsca od I do III, puchar za zwycięstwo w danej kategorii, upominki.

Instruktor

Brak przypisanego instruktora

Lekcje

Brak ustawionych lekcji

Recenzje

brak recenzji