Lista zajęć 8.12 - ETNO BOBO PL/UA UNICEF

8.12 - ETNO BOBO PL/UA UNICEF

Opis

8.12 (piątek) godz. 11.00 – 11.45, 12.00-12.45
Etno Bobo
prowadząca: Anna Krauzowicz
asystentka kulturowa: Bogdana Wiecha
Warsztaty dla dzieci skupiające uwagę najmłodszych na polskim folklorze ludowym regionu Podhala. Zabawy z gestem, słowem, muzyką i ruchem umożliwiające poznanie najmłodszym życia podhalańskich górali-dzieci Podczas zajęć dotkną, poczują i zobaczą, staną się częścią kultury. Unikalność pomysłu zawiera się w kilku punktach. Poprzez dziedzictwo kultury podhalańskiej (gwarę, muzykę, śpiew) rozwój psychomotoryczny dzieci jest wspierany i stymulowany poprzez doświadczanie świata Wszystkimi zmysłami przy wykorzystaniu dóbr kultury góralskiej. Prowadzący podczas zajęć będą Wykorzystywać wierszyki, kołysanki, rymowanki, piosenki, muzykę, taniec, symbole, a także regionalne warzywa, owoce i zioła w celu umożliwienia dzieciom obcowania z regionalnymi dobrodziejstwami.

8.12, П'ятниця 11.00-11.45, 12.00-12.45
“Etno Bobo”
Ведуча: Анна Краузовіч
Культурна асистентка: Богдана Вєха
Заняття для дітей, що привертають увагу дітей до польськогонародного фольклору Підгаля. Гра з жестами, словами, музикою та рухами, що дозволяє наймолодшим пізнати життя дітей гуралів Підгаля. Під час занять вони торкнуться, відчують і побачать, стануть частиною культури. Унікальність ідеї полягає в кількох моментах. Завдяки спадщині підгальської культури (діалект, музика, спів) підтримується та стимулюється психомоторний розвиток дітей, сприймаючи світ усіма почуттями, використовуючи надбання культури гуралів. Під час занять лектори використовуватимуть вірші, колискові, дитячі віршики, пісні, музику, танці, символи, а також місцеві овочі, фрукти та трави, щоб діти могли відчути регіональні добродійства.

Instruktor

Brak przypisanego instruktora

Lekcje

Grupy:
Wszystkie
11.00
12.00


# Data Czas trwania Grupa Miejsce
1 czw, 11:00
08.12.2022
1 godz. 11.00 Kraków,
Centrum Kultury Podgórza
2 czw, 12:00
08.12.2022
1 godz. 12.00 Kraków,
Centrum Kultury Podgórza

Recenzje

brak recenzji

Inni klienci oglądali również