Lista zajęć II KONKURS Piosenki Patriotycznej

II KONKURS Piosenki Patriotycznej

Kategoria

muzyka / śpiew

Opis

II KONKURS PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ W ŻABIEJ WOLI
REGULAMIN
Zespół Domu Kultury w Żabiej Woli zaprasza serdecznie dzieci i młodzież oraz dorosłych do udziału w II Konkursie Piosenki Patriotycznej. Patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Żabia Wola Piotr Rybka.
§ 1. ORGANIZATOR I CEL KONKURSU
Organizatorem II Konkursu Piosenki Patriotycznej w Żabiej Woli jest Dom Kultury w Żabiej Woli z siedzibą ul. Warszawska 27, 96-321 Żabia Wola, Woj. Mazowieckie.
Cele konkursu:

 1. Propagowanie radości śpiewania
 2. Doskonalenie prezentowania własnych umiejętności przez uczestników
 3. Promowanie postaw patriotycznych
 4. Wzmocnienie odwagi scenicznej
 5. Zwiększenie integracji środowisk artystycznych
 6. Umożliwienie wymiany doświadczeń

§ 2. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Konkurs ma charakter otwarty, jest przeznaczony dla solistów i zespołów wokalnych.
 2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie organizowanym przez Dom Kultury w Żabiej Woli jest:
  a) zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja,
  b) dokonanie zgłoszenia uczestnika konkursu, które odbywa się wyłącznie poprzez utworzenie konta w systemie internetowym „Strefa zajęć” dostępnym na stronie http://www.strefazajec.pl
 3. W przypadku uczestników nieletnich zgłoszenia dokonuje opiekun prawny.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania materiałów z Konkursu wraz z podpisanym imieniem i nazwiskiem uczestnika, umieszczenia ich na stronach internetowych www.dkzabiawola.pl oraz wykorzystywania ich w celu popularyzacji Konkursu.
 5. Szczegółowy harmonogram przesłuchań finałowych zostanie podany do informacji publicznej w piątek, 03.11.2023 roku na stronie internetowe www.dkzabiawola.pl oraz na Facebooku #dkzabiawola
 6. Przesłuchania konkursowe odbywają się w dniu 8.11.2023 r. od godz. 9:00, w Domu Kultury w Żabiej Woli.
 7. Każdy uczestnik poprzez zgłoszenie w konkursie zobowiązuje się do wzięcia udziału w koncercie finałowym w dniu 11.11.2023 r. jeżeli zostanie do niego zakwalifikowany.
 8. Lista osób/Zespołów zakwalifikowanych do koncertu finałowego II Konkursu Piosenki Patriotycznej zostanie podana w dniu 9.11.2023 na stronie Domu Kultury i na mediach społecznościowych.
 9. Uczestnicy zakwalifikowani do Finału Konkursu będą występować podczas koncertu Laureatów w dniu 11.11.2022 roku o godzinie 15:00 w sali widowiskowej Domu Kultury w Żabiej Woli.
 10. Wyniku konkursu zostaną ogłoszone w dniu 11.11.2022 roku o godzinie 15:00 w Domu Kultury w Żabiej Woli podczas koncertu Laureatów.
 11. Organizatorzy nie zapewniają zakwaterowania i wyżywienia. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży i transportu.

§ 3. Uczestnicy konkursu
Przesłuchania konkursowe będą odbywać się w kategoriach:
1) Kategoria I – Dzieci w wieku 7-10 lat
2) Kategoria II – Dzieci w wieku 11 – 18 lat
3) Kategoria III – Młodzież i Dorośli - powyżej 18 lat
4) Kategoria IV – Zespoły wokalne/Chóry dziecięco – młodzieżowe
5) Kategoria V – Zespoły wokalne/Chóry Dorośli

§ 4. Repertuar

 1. Uczestnicy wszystkich kategorii wiekowych przygotowują dwa dowolne utwory w języku polskim, o tematyce patriotycznej o łącznym czasie ich wykonania nieprzekraczającym 6 minut.
 2. Teksty piosenek nie mogą zawierać wulgaryzmów.
 3. Obowiązuje strój sceniczny/elegancki.
 4. Tytuły i podkłady do utworów należy przesłać do dnia 6.11.2023r. na adres [email protected] oraz dodatkowo przynieść je na nośniku (pendrive lub CD) w dniu przesłuchań konkursowych.
 5. W przypadku własnego akompaniamentu prosimy o przesłanie zapotrzebowania sprzętowego na adres [email protected]. Dom Kultury dysponuje pianinem cyfrowym marki Casio.

§ 5. Harmonogram

 1. Dostarczenie zgłoszeń: zapisy przez strefazajec.pl do dnia 31.10.2023 roku,
 2. Ogłoszenie harmonogramu przesłuchań: 3.11.2023 roku na stronie internetowej www.dkzabiawola.pl oraz na Facebooku #dkzabiawola
 3. Eliminacje w DK Żabia Wola: 08.11.2023r (środa) od godziny 9:00;
 4. Ogłoszenie listy zakwalifikowanych do koncertu finałowego: 9.11.2023 r.
 5. Ogłoszenie wyników i Koncert Laureatów w DK Żabia Wola: 11.11.2022 r. (sobota)

§ 6. Zasady oceny konkursu
Jury oceniać będzie następujące aspekty występu konkursowego:

 1. dobór repertuaru
 2. interpretację piosenek
 3. intonacje oraz dykcje
 4. ogólny wyraz artystyczny
 5. pomysł i oryginalność występu

§ 7. Nagrody

 1. Jury przyzna nagrody za I, II i III miejsce w każdej kategorii. Możliwa jest sytuacja przyznania wyróżnień wybranym uczestnikom, jeżeli tak zadecydują wszyscy Jurorzy konkursu.
 2. Nagrody oraz dyplomy będą wręczane podczas koncertu Laureatów w dniu 11.11.2022 r.

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Przystępując do Konkursu, uczestnik lub opiekun prawny wyraża zgodę na:
  a) przetwarzanie przez Organizatorów jego danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu oraz realizacji jego celów, na warunkach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119),zwanego dalej RODO;
  b) rozpowszechnianie jego wizerunku oraz udzielenie nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie co do terytorium, niewyłącznej licencji na publikację (prezentowanie publicznie) wykonanego przez uczestnika utworu muzycznego oraz jego wizerunku, imienia, nazwiska, informacji o miejscowości, której mieszka i/lub o szkole, do której uczęszcza, w ramach promocji Konkursu.
 2. Z chwilą dokonania zgłoszenia do konkursu uczestnika poniżej 16 roku – to opiekun prawny wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia oraz wykorzystanie wizerunku przez Dom Kultury w Żabiej Woli– Klauzula Informacyjna, oświadczenie i stosowna zgoda na przetwarzanie danych osobowych znajdują się w załączniku do Regulaminu i stanowią integralna jego cześć . Pełen tekst Klauzuli Informacyjnej stanowiącej wypełnienie obowiązku informacyjnego nałożonego na Administratora danych art. 13 RODO zostały opublikowane na podmiotowej stronie internetowej prowadzonej przez Organizatora konkursu.
  § 9. Dane kontaktowe
  W razie pytań prosimy o kontakt w dni powszednie w godzinach 9:00-16:00 pod numerem telefonu: 798 064 650 lub na adres e-mail: [email protected]

Instruktor

Brak przypisanego instruktora

Lekcje

Grupy:
Wszystkie
Kategoria I (7-10 lat)
Kategoria II (11-18 lat)
Kategoria III (powyżej 18 lat)
Kategoria IV (Zespoły wokalne/Chór Dziecięco-młodzieżowy
Kategoria V (Zespoły wokalne/Chór Dorośli)


Brak ustawionych lekcji

Recenzje

brak recenzji