Lista zajęć Korepetycje i kursy przygotowujące: Język polski zajęcia indywidualne

Korepetycje i kursy przygotowujące: Język polski zajęcia indywidualne

Dane podstawowe

Data rozpoczęcia
2018-09-10
Organizator
Centrum Kultury Podgórza
Filia
Klub Wróblowice
Liczba uczestników
11
Wolnych miejsc
9
Wymagany wiek
8 - 18

Opis

Zajęcia skierowane są do uczniów na każdym etapie nauki. Głównym ich celem jest rozwijanie zainteresowań polonistycznych, rozwijanie umiejętności posługiwania się różnymi formami wypowiedzi, uzupełnienie wiedzy z literatury, utrwalanie i rozszerzanie wiadomości i umiejętności z zakresu nauki o języku i ortografii. Są one także formą zachęcenia do podejmowania prób własnej działalności literackiej, ale przede wszystkim dążenia do samodzielnego i twórczego rozwijania własnych zdolności i zainteresowań.

Zajęcia trwają pełną godzinę, raz w tygodniu, opłata 100 zł./miesiąc.
Zapisów dokonać można mailowo, telefonicznie lub osobiście w placówce. Klub Wróblowice, ul. Niewodniczańskiego 74, tel. 12 654-95-63, mail: wroblowice@ckpodgorza.pl lub jadwiga.szarek@ckpodgorza.pl

Lekcje prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę.