Lista zajęć Klub Rodzica

Klub Rodzica

Dane podstawowe

Data rozpoczęcia
17.09.2018
Organizator
Centrum Kultury Podgórza
Filia
Klub Wróblowice
Liczba uczestników
80
Wolnych miejsc
20
Wiek do
3 lat

Opis

Program adresowany jest do małych dzieci w wieku 0-3 lat wraz z opiekunami.
W ramach Klubu Rodzica odbywają się następujące zajęcia:

Fitness mama z niemowlakiem, wtorki godz. 9.00-10.00
Warsztaty logopedyczne, czwartki godz. 13.00-14.00
Warsztaty podróżnicze 
Warsztaty umuzykalniające metodą E. E. Gordona Gordonki, piątki godz. 12.45-13.30
Warsztaty psychologiczne

Szczegółowy harmonogram zajęć na każdy miesiąc Wstęp na zajęcia za okazaniem karty Klubu Rodzica - koszt karty to 10 zł. na rok kulturalny 2018/2019
(prosimy sprawdzać rozpiskę na dany miesiąc w "Aktualnościach" na stronie internetowej oraz facebooku Klubu Wróblowice)

Fitness mama z niemowlakiem
Programy treningowe, których głównym celem jest stopniowy powrót mamy do formy, poprzez wykonywanie prostych ćwiczeń ze swoim dzieckiem. Program jest stworzony w taki sposób, aby mama mogła  wzmacniać i modelować sylwetkę, jednocześnie bawiąc się ze swoim szkrabem. Dzięki połączeniu bliskości rodzicielskiej z dobroczynnym działaniem aktywności fizycznej korzyści z udziału w tych zajęciach czerpie zarówno mama jak i jej dziecko.

Warsztaty animacyjno-rozwojowe z elementami j. angielskiego
Zajęcia te mają na celu przede wszystkim motywowanie, zachęcanie, stwarzanie sytuacji sprzyjający odkrywaniu świata, jak i wykorzystywanie naturalnych predyspozycji dziecka do rozwijania umiejętności językowych.
Podczas zajęć dzieci korzystają z różnych form aktywności. Maluchy tańczą, malują paluszkami, odkrywają nowe dźwięki, przebywają w towarzystwie rówieśników, próbując nawiązywać z nimi kontakty. Dla rodziców zajęcia te są okazją do poznania nowych metod edukacyjnych zabaw z dzieckiem, dostosowanych do ich etapu rozwojowego.
Ponadto Program zakłada: stopniowe poznawanie podstaw materiału językowego, który będzie stanowić bazę  do dalszej nauki; motywowanie do nauki języka obcego; rozwój kompetencji komunikacyjnej, która ma pozwolić dziecku zaspokoić ciekawość i wytworzyć potrzebę  komunikowania się; wdrażanie dzieci do pracy w grupie; umacnianie wiary dziecka we własne siły i w możliwości osiągania założonych celów; rozwijanie wrażliwości estetycznej i moralnej dziecka oraz jego indywidualnych zdolności twórczych.
Głównym celem rozwijania umiejętności językowych jest, więc kształtowanie osobowości, tolerancji i kultury dziecka, pogłębianie jego wiedzy o otaczającym go świecie oraz wspieranie rozwoju poznawczego i emocjonalnego dziecka.

Zajęcia logopedyczne
Zajęcia logopedyczne  obejmują ćwiczenia korekcyjne w zależności od rodzaju i stopnia zaburzeń mowy. Oprócz ćwiczeń oddechowych wspomagających artykulację wykonuje się ćwiczenia i zabawy stymulujące językowy rozwój dzieci, ułatwiające mówienie, czytanie i pisanie. Program zajęć również uzależniony jest od indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia.

Warsztaty podróżnicze z cyklu ,,Poznajemy świat''
Warsztaty rodzinne wzmagają ciekawość świata i wprawiają uczestników w pogodny nastrój. Przeniesienie członków rodziny poza kontekst własnej kultury uwalnia ekspresję i stymuluje twórcze zachowania. Dzięki rodzinnej i koleżeńskiej współpracy, między uczestnikami zajęć wzmacniają się pozytywne relacje oraz poczucie wspólnego sukcesu.Warsztaty Rodzinne to mądra i wesoła zabawa dla dzieci i dorosłych, która ukazuje piękno i bogactwo różnych kultur świata. Warsztaty prowadzone są przez grupę podróżników, którzy przemierzają przez świat, by dzielić się tym, czego doświadczyli.
Przykładowe tematy: „Kolorowe Indie”, „Magiczne Maroko”, „Chińskie wynalazki”, „Rajska Tajlandia”, „Opowieści z Japonii”.

Zajęcia umuzykalniające metodą E. E. Gordona "Gordonki"
Dzięki tym zajęciom dzieci zyskują zwiększoną płynność mowy i lepszą dykcję. Ponadto dzieci znacznie łatwiej i dłużej będą  koncentrować swoją uwagę, co ma wpływ na ich rozwój intelektualny. Dzieci, które biorą udział w zajęciach muzycznych wg teorii Gordona, posiadają bogaty słownik rytmiczny i melodyczny, co pomaga im w późniejszej edukacji. Potrafią także koordynować swoje ciało do pracy z muzyką. Głównym narzędziem osoby prowadzącej jest głos wspomagany także instrumentami orffowskimi (grzechotki, kastaniety, tamburyny, dzwonki itp.). We wspólnej zabawie wykorzystywane są też chusta Klanzy, piórka, chustki, wstążki, bańki mydlane i inne akcesoria. Zajęcia pokazują, ile radości można czerpać z improwizacji i jak można się bawić muzyką i z muzyką. Umuzykalnianie metodą Gordona we wczesnym okresie życia dziecka wspomaga naturalny proces rozumienia muzyki, ułatwia tworzenie oraz improwizowanie, stymuluje wszechstronny rozwój i pobudza zdolność komunikowania.

Warsztaty psychologiczne
Warsztaty te z jednej strony budują wiedzę na temat faz rozwojowych dziecka w zakresie prawidłowości i potencjalnych nieprawidłowości, pomagają pewnie poczuć się rodzicom w procesie wychowawczym - jak postępować z dzieckiem, jak radzić sobie z własnymi emocjami, są także miejscem wymiany doświadczeń między rodzicami. Warsztaty pomagają również w wyzwaniach i trudnych sytuacjach rodzicielskich (pojawienie się kolejnego dziecka, lęk dziecka przed ciemnością, problemy w relacjach między rodzeństwem, równieśniczych itp.) wskazując optymalne drogi rozwiązywania problemów.