Lista zajęć CAS STUDIO MAESTRO+

CAS STUDIO MAESTRO+

Kategoria

Opis

 Celem ogólnym spotkań jest uaktywnienie twórcze seniorów w obrębie poznawanych technik plastycznych oraz wzmacnianie wiary w swoje możliwości. Ponadto stwarzana jest możliwość wspólnego działania, wymiany doświadczeń, realizacji programu. Cykl spotkań kończy się  wystawą „Międzypokoleniowe Postawy Twórcze” gdzie  wybrane prace grupy połączone są z pracami innych uczestników Pracowni Plastycznej „Ż” ,wydawany jest  folder i przygotowywana prezentacja multimedialna z okresu pracy. Jest to bardzo dobrze oceniane przez uczestniczki przydając ich działaniom odpowiedniej oprawy.

Instruktor: Urszula Issaieff

 

opłata wpisowa: 30 zł

Instruktor

Brak przypisanego instruktora

Lekcje

Grupy:
Wszystkie
grupa I
grupa II


Brak ustawionych lekcji

Recenzje

brak recenzji