Warsztaty ceramiki

Kategoria

sztuka / ceramika

Opis

Głównymi celami zajęć ceramicznych jest rozbudzenie wrażliwości artystycznej, rozwijanie zdolności manualnych, koordynacji wzrokowo – ruchowej oraz ukazanie uczestnikom drogi jaką musi przejść kawałek gliny, aby stać się pięknym kolorowym wyrobem.

Zapraszamy dzieci na zajęcia w 2 grupach wiekowych: Mali Ceramicy i Młodzi Ceramicy. Zajęcia uczą koncentracji uwagi, planowania przestrzennego, odporności emocjonalnej na porażki i niepowodzenia (ponieważ materia ta może być niezwykle nieprzewidywalna), także wiary we własne siły i możliwości. Ceramika pozwala na elastyczne i łatwe wyrażanie własnych pomysłów. Pozwala na kontakt z naturalnym i obecnym od wieków tworzywem, które łatwo daje się kształtować, pozwala również na tworzenie i wyrażanie samego siebie w dziele, które pozostanie na dłużej.
Prowadzenie:
Magdalena Górkiewicz, absolwentka Akademii Górniczo-Hutniczej na kierunku Ceramika szlachetna i Biomateriały oraz podyplomowych studiów z zakresu Grafiki Komputerowej. Instruktorka zajęć ceramicznych i plastycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W wolnych chwilach lepi z gliny, odnawia meble, szyje i knuje, jak wszystkie ulubione techniki połączyć w jeden spójny projekt.

Zajęcia raz w tygodniu po 45 minut
Opłata: 43 zł/187 zł/374 zł*.
Zajęcia raz w tygodniu po 60 minut
Opłata: 47 zł/204 zł/408 zł*.
Zajęcia co 2 tygodnie po 45 minut
Opłata: 20 zł/88 zł/176 zł*.
Zajęcia co 2 tygodnie po 60 minut
Opłata: 22 zł/96 zł/192 zł*.
*opłata miesięczna/półroczna/roczna

Recenzje

brak recenzji