Lista zajęć Klub Seniora "Na Kwadracie"

Klub Seniora "Na Kwadracie"

Opis

W ramach Klubu Seniora "Na Kwadracie" działają sekcje:

sekcja gimnastyczna

sekcja lektoratowa

sekcja plastyczna

 

Szczegóły : sekretariar CEK Na Żubardzkiej , 42 6516747

Instruktor

Brak przypisanego instruktora

Lekcje

Grupy:
Wszystkie
A
G
sekcja brydż
SM


Brak ustawionych lekcji

Recenzje

brak recenzji