Lista zajęć Orto-memo kl. IV-VI, czwartek godz.15:45-16:30 (ZSP Borzęcin Duży)

Orto-memo kl. IV-VI, czwartek godz.15:45-16:30 (ZSP Borzęcin Duży)

Kategoria

edukacja / inne

Opis

Zapraszamy na zajęcia orto-memo, czyli trening poprawnego ortograficznego pisania dla uczniów klas IV-VI organizowane przez Dom Kultury Stare Babice w ZSP w Borzęcinie Dużym. Zajęcia będą odbywać się 1 raz w tygodniu w czwartek w godz. 15:45-16:30.
Cel ogólny zajęć:Głównym zadaniem jest zapewnienie uczniom skutecznej pomocy w opanowaniu prawidłowej pisowni wyrazów z trudnościami ortograficznymi.Cele szczegółowe:– utrwalenie zasad prawidłowej pisowni wyrazów z trudnościamiortograficznymi,– przyswojenie pisowni wyrazów do opanowania pamięciowego,– wdrażanie do samokontroli,– wytworzenie szybkich, automatycznych powiązań między obrazemsłuchowym słowa, a jego formą graficzną,– doskonalenie pamięci słuchowo – wzrokowej,– poszerzenie zasobu słownictwa,– pobudzenie czujności ortograficznej i umiejętności prawidłowegostosowania poznanych reguł ortograficznych podczas pisania,– wdrażanie do samokontroli, lepszego dostrzegania i korygowania błędów,– rozwinięcie pozytywnego stosunku do nauki ortografii,– wzmacnianie sfery emocjonalno – motywacyjnej,– zapobieganie niepowodzeniom szkolnym,– rozwinięcie współpracy z rodzicami.
Formy realizacji:Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w grupach 6-8 osobowych.
Metoda:W programie uwzględniono zarówno tradycyjne formy wspomagania procesu uczenia się i zapamiętywania, jak też metody polegające na wykorzystaniu zdolności skojarzeniowych i wizualizacyjnych mózgu – mnemotechniki.Zakres ćwiczeń wykorzystanych w programie:Program zakłada naukę i utrwalenie poprawnej pisowni w zakresie różnicowania : ó-u, rz-ż, ch-h.Ćwiczenia dotyczą:-poznania i utrwalenia zasad prawidłowej pisowni wyrazów z trudnościami ortograficznymi,– opanowania wyjątków,– utrwalenia pisowni wyrazów niewymiennych,– tworzenia i utrwalenia pisowni wyrazów pokrewnych od w/w,– prawidłowego przyporządkowania ortogramu do reguły,– ćwiczeń utrwalających w wyrazach, zdaniach, tekstach.
Prowadząca: Ewelina Michalik – pedagog-terapeuta wieloletni pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie.
Czas trwania 1 zajęć: 45 min
Miejsce zajęć: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Duzym
Koszt zajęć: 70 zł/miesiąc. Płatności należy dokonywać z góry za dany miesiąc przed pierwszymi zajęciami, maksymalnie do 5tego dnia miesiąca. Zalecamy płatności przez system PayU poprzez portal www.strefazajec.pl lub kartą płatniczą w kasie Domu Kultury Stare Babice. Kasa czynna pn-pt. w godz. 8:00-16:00.
Dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny wydanej w Gminie Stare Babice (KDR zaczynająca się od numeru 1432072) i po okazaniu jej w kasie Domu Kultury Stare Babice udzielamy zniżki 20%. tj. koszt zajęć 64 zł/miesiąc.
Zapisy odbywają się wyłącznie online przez www.strefazajec.pl
Zajęcia zaczyną się najwcześniej w czwartek 12 marca 2019, jak tylko zbierze sie minimalna ilość uczestników (5).
Jesli Państwa dzieci przebywają na świetlicy w ZSP w Borzęcinie Dużym, prosimy o przygotowanie na kartce lub wpisanie w dzienniczki informacji, że dziecko uczestniczy w zajęciach.
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 22 487 18 70 lub 22 487 18 48.
Zapraszamy! W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną zajecia zostają zawieszone do odwołania.

Instruktor

Brak przypisanego instruktora

Lekcje

Brak ustawionych lekcji

Recenzje

brak recenzji

Inni klienci oglądali również