Lista zajęć Emisja głosu - zaj. wokalne, indywidualne

Emisja głosu - zaj. wokalne, indywidualne

Kategoria

muzyka / śpiew

Opis

Głównym celem zajęć rozwijających aparat głosowy jest poprawa jakości mowy i śpiewu, dzięki wspomaganiu naturalnego wydobycia głosu.Poprzez śpiew kształcimy muzykalność i rozwijamy dźwiękową wyobraźnię. W trakcie prostych ćwiczeń dykcyjnych pracujemy nad prawidłową wymową, poprawiając sprawność narządów artykulacyjnych. Dzięki ćwiczeniom oddechowym i intonacyjnym, dzieci nabywają prawidłowe nawyki emisyjnye, zaczynają mówić i śpiewać wyraźniej, głośniej i pewniej, oraz zachęcane są do dalszych wokalnych i muzycznych poszukiwań.
Instruktor: Anna Osmakowicz

Termin zajęć: piątek
piątki od godz. 14.00
Miejsce: sala muzyczna Centrum kultury i Czytelnictwa w Serocku
Adres: ul. Pułtuska 35
zajęcia indywidualne koszt 40 zł/45 min.

Instruktor

Brak przypisanego instruktora

Recenzje

brak recenzji