Lista zajęć Roman Korczakowski Zespół Pieśni i Tańca - Policzanie

Zespół Pieśni i Tańca - Policzanie

Kategoria

taniec / ludowy

Opis

Działa od 1986 roku. Kierownikiem zespołu i choreografem jest Roman Korczakowski. Na repertuar zespołu składają się polskie tańce narodowe: polonez, mazur, oberek oraz tańce i przyśpiewki z różnych regionów Polski: krakowskiego, kujawskiego, Kaszub i Górnego Śląska. Układy taneczne i przyśpiewki przygotowane są w oparciu o autentyczne materiały źródłowe, a opracowanie sceniczne ograniczono do niezbędnego minimum. Zespół POLICZANIE prezentował polski folklor taneczny i muzyczny na wielu festiwalach i imprezach kulturalnych w kraju i za granicą, między innymi w Dani, Niemczech, Czechach, Litwie i we Włoszech, spotykając się zawsze z gorącym przyjęciem.

Recenzje

brak recenzji