Aktywny senior

Kategoria

sztuka / rękodzieło

Opis

Aktywny senior - wt. 10.00-11.30 - Marcin Staniec
Zajęcia z cyklu „Aktywny Senior” to wieloelementowy projekt o charakterze społeczno-edukacyjnym. Jego celem jest kształtowanie wśród seniorów nawyku do czynnego i kreatywnego spędzania wolnego czasu. Rozwój umiejętności
radzenia sobie w nowych sytuacjach oraz dostosowanie się do realiów obecnego świata. Cykl zajęć plastycznych pozwala rozwijać takie umiejętności wokół wspólnych zainteresowań hobbystycznych. Cykliczne spotkania w miłej
atmosferze kształtują także pozytywne relacje społeczne grupy senioralnej.
Maks: 15 osób
Wiek: 60+
Cena: bezpłatne

Instruktor

Absolwent Wydziału Edukacji Wizualnej na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.

Recenzje

brak recenzji