Sensoryka dla smyka

Opis

Sensoryka dla smyka - czwartek - 17.00-18.00 / Paulina Rek-Bożyk
Zajęcia sensoryczne rozwijające wszystkie zmysły dziecka, dostarczają optymalną ilość kontrolowanych wrażeń dotykowych, przedsionkowych i propriocepcyjnych. Spotkania prowadzone są w formie zabawy, podczas której uczestnicy poznają świat i często się “brudzą”.
Na zajęciach niezbędne są buty i ubranie na zmianę.
Liczba uczestników: 12
Wiek: 1-3 lata
Cena: 100 zł/miesiąc
Formą opłaty jest miesięczny ryczałt, o stałej wysokości, niezależnie od ilości dni zajęciowych w danym miesiącu.

Posiadacze Karty Tomaszowianina lub Karty Dużej Rodziny uprawnieni są do 20% zniżki na zajęcia prowadzone przez instruktorów MCK za okazaniem ważnej karty wraz z dokumentem tożsamości. Zniżki nie łączą się.
Dokonując pierwszej wpłaty, należy osobiście okazać ważną Kartę Tomaszowianina wraz z dowodem tożsamości w siedzibie Miejskiego Centrum Kultury przy pl.Kościuszki 18.

Recenzje

brak recenzji