Balet

Kategoria

taniec / balet klasyczny

Opis

Zajęcia wprowadzają dzieci w świat baletu, kształcą wrażliwość muzyczną oraz estetykę ruchu. Na zajęciach pracuję nad rozwinieciem u dzieci poczucia rytmu, koordynacji ruchowej oraz przyzwyczajam dzieci do rytmu treningu. Nie tylko poprzez ćwiczenia, ale także dzięki zabawom ruchowo- tanecznym dzieci rozwijają ,prawidłową postawę ciała, sprawność fizyczną oraz poznają podstawy baletu. Dzieci uczą się także choreografii do wybranego utworu muzycznego. Na zakończenie roku przewidziany jest pokaz układu tanecznego na scenie.

instruktor : Katarzyna Grambo

Instruktor

Brak przypisanego instruktora

Recenzje

brak recenzji