Lista zajęć Zajęcia plastyczne piątek, dzieci 10-12 lat, godz. 16.00-17.30

Zajęcia plastyczne piątek, dzieci 10-12 lat, godz. 16.00-17.30

Kategoria

sztuka / plastyka

Opis

ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ 23.09.2022 r.
Zajęcia plastyczne - dzieci w wieku 10-12 lat - piątek godz. 16.00-17.30
Program zajęć obejmuje zapoznanie z różnymi technikami plastycznymi, rozwijanie ich sprawności manualnych oraz wyobraźni. W formie zabawy dzieci uczą się malować, wycinać, kleić, lepić, tworzyć kompozycje i mieszać kolory. Odkrywają nowe zastosowania dla wielu materiałów codziennego użytku. Uczestnicy zajęć będą mieli również możliwość tworzenia kolaży, drobnych przedmiotów ozdobnych oraz użytkowych, a także brania udziału w konkursach plastycznych z całej Polski.
Instruktor: Małgorzata Omelańczuk-Pawluk
Oferta skierowana jest przede wszystkim do osób zamieszkujących na terenie miasta Nowy Dwór
Mazowiecki. Chętni spoza terenu miasta przyjmowani będą w miarę wolnych miejsc i za zwiększoną opłatą wg cennika opłat.
Odpłatność za zajęcia: 60 zł/miesięcznie, dla uczestników mieszkających poza miastem 100 zł/miesięcznie, płatne do 15-go każdego miesiąca
Osoby posiadające NOWODWORSKĄ KARTĘ FAMILIJNĄ proszone są o zgłoszenie się do Nowodworskiego Ośrodka Kultury celem okazania karty (dokument musi być aktualny). Po okazaniu karty zostanie zmieniony szablon płatności na szablon uwzględniający przysługującą zniżkę.

Instruktor

Brak przypisanego instruktora

Recenzje

brak recenzji