Lista zajęć Liga kobiet

Liga kobiet

Opis

Stowarzyszenie zrzeszające kobiety bez względu na światopogląd, przekonania czy przynależność do innych organizacji społecznych, partii politycznych, kościołów lub związków wyznaniowych, działające na rzecz kobiet i ich rodzin.

Klub „Rzepicha” Ligi Kobiet Polskich – działa w Centrum Kultury Młodych od ok. 25 lat organizując spotkania o charakterze kulturalno – społecznym.

Instruktor

Brak przypisanego instruktora

Recenzje

brak recenzji