Lista zajęć Kreatywne Zajęcia Plastyczne - Agata Ignaczak

Kreatywne Zajęcia Plastyczne - Agata Ignaczak

Kategoria

sztuka / plastyka

Opis

Startujemy 3 października, zapraszamy w poniedziałki o godz. 16:30 – 17:30 dzieci w wieku 6 – 8 lat. Natomiast w środy o godz. 16:30 – 17:30 zapraszamy dzieci w wieku 9 – 11 lat.
Zajęcia mają na celu, poprzez różne działania plastyczne rozwijanie wyobraźni, twórczego myślenia, jak również kształtowanie pamięci wzrokowej i zręczności manualnej.
Zajęcia prowadzi Agata Ignaczak - absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Łodzi, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – kierunek kulturoznawstwo. Wieloletni pracownik i animator kultury w Skierniewicach. W 2014 r. otrzymała certyfikat uprawniającego do prowadzenia pracowni papieru czerpanego.
Opłata miesięczna 50 zł / dla posiadaczy Kart: Skierniewicka Rodzina Plus lub Skierniewicka Karta Osoby Niepełnosprawnej 25 zł. Zapisy i szczegółowe informacje na temat zajęć: [email protected]

Instruktor

Brak przypisanego instruktora

Lekcje

Brak ustawionych lekcji

Recenzje

brak recenzji