Lista zajęć Zajęcia teatralne w Broniszach

Zajęcia teatralne w Broniszach

Kategoria

sztuka / teatr

Opis

Zajęcia teatralne w Broniszach

Wiek uczestników: 11-14 lat oraz zajęcia indywidualne dla dorosłych (wg indywidualnych ustaleń)
Czas trwania 1 zajęć: 110 min.
Koszt zajęć: 100 zł / miesiąc - zajęcia jeden raz w tygodniu
Termin: poniedziałek
Grupa I 11 - 14 lat - godz. 16.00-17.50
Grupa II 15 - 100 lat - godz. 18.00-19.50
Filia Domu Kultury Uśmiech w Broniszach ul. Przyparkowa 15
Prowadzący: Piotr Bulcewicz

WARSZTATY AKTORSKIE
Zajęcia oparte są na metodzie Konstantina Siergiejewicza Stanisławskiego. Jegopojmowaniu „Pracy aktora nad sobą” oraz „Pracy aktora nad rolą”.
Z jego koncepcjikorzystają aktorzy na całym świecie min.
w Stanach Zjednoczonych np. ( Robert DeNiro, Al Pacino, Leonardo Di Caprio).
Oferta zajęć warsztatowych
Zajęcia składają się z kilku etapów pracy nad poszczególnymi elementami:

Interpretacji prozy
Pomoc przy doborze oraz interpretacji prozy współczesnej oraz klasycznej.Zajęcia odbywają się poprzez pracę indywidualną z każdym uczestnikiem. Celemtakich zajęć jest urealnienie wypowiadanych słów ( tzw. „bycie” osobą, która sięwypowiada a nie granie jej)

Interpretacja wiersza
Pomoc przy doborze oraz interpretacji wiersza klasycznego orazwspółczesnego. Zajęcia odbywają się poprzez pracę indywidualną z każdymuczestnikiem. Celem takich zajęć jest urealnienie wypowiadanych słów ( tzw.„bycie” osobą, która się wypowiada a nie granie jej)

Sceny dialogowe prozą
Pomoc przy pracy nad sceną pisaną prozą współczesną. Zajęcia odbywają się wgrupach ( 2,3,4,5 lub wieloosobowych). Scena jest analizowana pod względemtego co każda z postaci myśli i jaki ma cel swego działania. Poznanie podstawpracy scenicznej – kontaktu z partnerem, pracy z rekwizytem oraz zosiągnięciem jak największej „prawdy na scenie”.

Sceny dialogowe wierszem
Pomoc przy pracy nad sceną pisaną prozą klasyczną. Zajęcia odbywają się wgrupach ( 2,3,4,5 osobowych). Scena jest analizowana pod względem tego cokażda z postaci myśli i jaki ma cel swego działania. Poznanie podstaw pracyscenicznej – kontaktu z partnerem, pracy z rekwizytem oraz z osiągnięciem jaknajwiększej „prawdy na scenie”.

Instruktor

Brak przypisanego instruktora

Lekcje

Brak ustawionych lekcji

Recenzje

brak recenzji