Lista zajęć Kreatywne Ferie z Klubem Tyniec - Zimowy Klub Juniora

Kreatywne Ferie z Klubem Tyniec - Zimowy Klub Juniora

Kategoria

inne / inne

Opis

Wycieczki i inne zajęcia w ramach Klubu Juniora - wtorki i czwartki 9:00 – 14:00
Dla posiadaczy Krakowskiej Karty Rodziny 3+ oraz „N+” obowiązuje zniżka 50%
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w programie.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM:

TYDZIEŃ I

31.01.2023 (WT.) Anielski Wtorek godz. od 9:00 do 14:00
• Wyjście do pałacu biskupa Erazma Ciołka
Zwiedzanie i warsztaty Święci, anioły i legendy

02.02.2023 (CZW.) Legendarny Czwartek godz. od 9:00 do 14:00
• Wyjście do GoKidz:
Zabawa i warsztaty Na tropie krakowskich legend

TYDZIEŃ II

07.02.2023 (WT.) Tradycyjny Wtorek godz. od 9:00 do 14:00
• Wyjście na zwiedzanie wystawy Szopek w Pałacu Krzysztofory

09.02.2023 (CZW.) Filmowy Czwartek godz. od 9:00 do 14:00
• Wyjście do kina Kijów

REGULAMIN ZAPISÓW NA ZAJĘCIA W OKRESIE FERII ZIMOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ KLUB TYNIEC

Jeżeli w regulaminie jest mowa o:

 • Klubie rozumie się przez to Centrum Kultury Podgórza Klub Tyniec,
 • Zajęciach rozumie się przez to Zimowy Klub Juniora i Zimowe Zajęcia Edukacyjne.

I. Zasady zapisów na zajęcia w okresie ferii zimowych:

 1. Zajęcia Zimowy Klub Juniora i Zimowe Zajęcia Edukacyjne są kontynuacją oferty zajęć edukacyjno-kulturalnych Klubu skierowanej do dzieci w okresie ferii zimowych.
 2. Zajęcia te przeznaczone są dla dzieci ze szkoły podstawowej w wieku 7-10 lat.
 3. Zapisać się na Zajęcia można przez stronę www.strefazajec.pl, telefonicznie 12 267 51 24, 519 309 354 lub w Klubie Tyniec ul. Dziewiarzy 7.
 4. Pierwszeństwo zapisu na Zajęcia mają dzieci będące już uczestnikami zajęć edukacyjno-kulturalnych Klubu w danym roku edukacyjnym oraz ich rodzeństwo.
 5. W drugiej kolejności, w miarę dostępnych miejsc możliwość zapisu mają dzieci nieuczestniczące w zajęciach organizowanych przez Klub w bieżącym roku kulturalnym 2022/2023.
 6. Ilość miejsc na zajęcia jest ograniczona i wynosi 20 osób na jeden tydzień. W przypadku większej ilości osób chętnych stworzona zostanie lista rezerwowa.
 7. Warunkiem uczestnictwa w Zajęciach jest wniesienie stosownych opłat zgodnie z obowiązującym cennikiem oraz wypełnienie Karty Uczestnika Zajęć.
 8. Wniesienie stosownych opłat za zajęcia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 9. W przypadku nieobecności dziecka w pojedynczym dniu Zajęć, nie zwracamy opłat za ten dzień.

II. Postanowienia końcowe:

W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz postanowienia innych regulaminów obowiązujących w Centrum Kultury Podgórza.

Instruktor

Brak przypisanego instruktora

Lekcje

Grupy:
Wszystkie
I TYDZIEŃ
II TYGODNIE


# Data Czas trwania Grupa Miejsce
1 wt, 10:00
31.01.2023
4 godz. Kraków,
Klub Tyniec 
2 czw, 10:00
02.02.2023
4 godz. Kraków,
Klub Tyniec 
3 wt, 10:00
07.02.2023
4 godz. Kraków,
Klub Tyniec 
4 czw, 10:00
09.02.2023
4 godz. Kraków,
Klub Tyniec 

Recenzje

brak recenzji

Inni klienci oglądali również