Lista zajęć Półkolonie letnie 26.06 - 30.06.

Półkolonie letnie 26.06 - 30.06.

Opis

Półkolonie letnie "Ku nowej przygodzie"

Założeniem projektu jest organizacja czasu wolnego dzieci w wieku 7 – 12 lat w okresie wolnym od zajęć lekcyjnych, zapewnienie uczestnikom opieki, bezpiecznej zabawy, rekreacji a przede wszystkim szeroko pojęte działania edukacyjne z zakresu teatru, plastyki, muzyki prowadzące do twórczego rozwoju, rozwijania pasji, zainteresowań, zamiłowań uczestników, umiejętności pracy w grupie. Program zakłada: zajęcia edukacyjne, artystyczne, sportowe, rekreacyjne, rozrywkowe, wycieczkę autokarową. Dzieci pozostają pod opieką wychowawców od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00

Instruktor

Brak przypisanego instruktora

Lekcje

Brak ustawionych lekcji

Recenzje

brak recenzji