Lista zajęć Tadeusz Leśnik OBCE GATUNKI DRZEW, ICH ROZPOZNAWANIE I EWENTUALNE ZNACZENIE W PRZYSZŁOŚCI W OBLICZU OBSERWOWANYCH ZMIAN KLIMATYCZNYCH, wiek 10+

OBCE GATUNKI DRZEW, ICH ROZPOZNAWANIE I EWENTUALNE ZNACZENIE W PRZYSZŁOŚCI W OBLICZU OBSERWOWANYCH ZMIAN KLIMATYCZNYCH, wiek 10+

Opis

Opis zajęć:
W czasie zajęć w ogrodzie edukacyjnym TOEE i na terenie wokół siedziby Nadleśnictwa Trzebież w Zalesiu, zostaną przedstawione obce gatunki drzew (z innych obszarów geograficznych, głównie z Ameryki Północnej i Azji), wskazane ich cechy rozpoznawcze oraz omówione ich potencjalne znaczenie w przyszłości w gospodarce leśnej naszego kraju w obliczu zachodzących zmian klimatycznych.

Tadeusz Leśnik
Edukator z zakresu ochrony środowiska, edukacji ekologicznej a zwłaszcza przyrodniczo-leśnej, prowadzonej w Sali Ekosystemów, jak również w Ogrodzie Edukacyjnym, przylegających do Ośrodka lasach i na łąkach wraz z otuliną rezerwatu Świdwie (prowadzi zajęcia w języku niemieckim).
Z wykształcenia agroekolog (absolwent studiów przyrodniczych na Uniwersytecie w Rostoku, doktorat Akademii Rolniczej w Szczecinie.

3 czerwcaa (sobota)
10.00 - 11.00
wiek: 10+
OBOWIĄZUJE MINIMUM JEDEN OPIEKUN TOWARZYSZĄCY DZIECKU/DZIECIOM
KAŻDY UCZESTNIK ZAJĘĆ MUSI ZAPISAĆ SIĘ ORAZ WNIEŚĆ OPŁATĘ ZA WARSZTATY

Recenzje

brak recenzji