Lista zajęć Tadeusz Leśnik PRZYRODA REZERWATU ŚWIDWIE, wiek 7+

PRZYRODA REZERWATU ŚWIDWIE, wiek 7+

Opis

OPIS ZAJĘĆ;
Wędrówka otuliną do wieży widokowej nad jziorem Świdwie, podczas której uczestnicy poznają ciekwe rośliny i zwierzęta występujące w rezerwacie. Trasa wynosi ok. 4 km, obowiązuje strój i obuwie terenowe.

Tadeusz Leśnik
Edukator z zakresu ochrony środowiska, edukacji ekologicznej a zwłaszcza przyrodniczo-leśnej, prowadzonej w Sali Ekosystemów, jak również w Ogrodzie Edukacyjnym, przylegających do Ośrodka lasach i na łąkach wraz z otuliną rezerwatu Świdwie (prowadzi zajęcia w języku niemieckim).
Z wykształcenia agroekolog - absolwent studiów przyrodniczych na Uniwersytecie w Rostoku, doktorat Akademii Rolniczej w Szczecinie.

3 czerwca (sobota)
12.00 - 14.00

OBOWIĄZUJE MINIMUM JEDEN OPIEKUN TOWARZYSZĄCY DZIECKU/DZIECIOM
KAŻDY UCZESTNIK ZAJĘĆ MUSI ZAPISAĆ SIĘ ORAZ WNIEŚĆ OPŁATĘ ZA WARSZTATY

Recenzje

brak recenzji