Lista zajęć UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W ZDUŃSKIEJ WOLI 2023/2024

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W ZDUŃSKIEJ WOLI 2023/2024

Opis

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Zduńskiej Woli powstał w 2007 roku jako odpowiedź na rodzącą się potrzebę edukacji permanentnej osób, które zakończyły już pracę zawodową, a pragną poszerzać swoją wiedzę oraz rozwijać zainteresowania. Przez dwa lata prowadzony był przez Towarzystwo Krzewienia Kultury, Samorządności i Demokracji „Mała Ojczyzna”. Od roku akademickiego 2009/2010 Uniwersytet Trzeciego Wieku działa przy Miejskim Domu Kultury
w Zduńskiej Woli i prowadzony jest przy udziale Urzędu Miasta Zduńska Wola. Działa we współpracy ze Społeczną Akademią Nauk w Zduńskiej Woli oraz innymi instytucjami, fundacjami i stowarzyszeniami, z którymi wspólnie realizuje projekty na rzecz swoich słuchaczy.
Początkowo w zajęciach uczestniczyło 80 osób. W roku akademickim 2020/2021 liczył 160 słuchaczy.
Oferta programowa Uniwersytetu jest dostosowana do potrzeb i oczekiwań słuchaczy reprezentowanych przez Zarząd UTW. Podstawową formą działalności są wykłady, ale równie ważne są zajęcia warsztatowe bo właśnie tam odkrywane są talenty i realizowane pasje twórcze.

Celem naszej działalności jest rozwijanie sprawności intelektualnej, fizycznej
i kulturalnej członków UTW a także budowanie więzi międzyludzkich, integrowanie środowiska ludzi starszych.
Cele te są realizowane poprzez następujące formy:
– wykłady z różnorodnych dziedzin wiedzy prowadzone przez naukowców ze Społecznej Akademii Nauk w Zduńskiej Woli,
– wykłady społeczno-naukowe prowadzone przez lekarzy, prawników i innych fachowców,
– spotkania z ciekawymi ludźmi – mieszkańcami Zduńskiej Woli i regionu,
– nauka języków obcych,
– zajęcia w sekcji: informatycznej, tanecznej, muzycznej i plastycznej,
– zajęcia rehabilitacyjno-ruchowe, basen,
– filmowy klub dyskusyjny,
– imprezy kulturalne i rozrywkowe.

Zapytania dotyczące kwestii technicznych Strefy Zajęć (zapisy na zajęcia, płatności, rezygnacje, itp.)
Dominika Malinowska, tel: 605 503 703 (w dni robocze w godz. 7:30 - 15:30).

Instrukcja do zapisów dostępna tutaj: https://www.mdk-zdunskawola.pl/wp-content/uploads/2020/09/INSTRUKCJA-DO-STREFY-ZAJ%C4%98%C4%86-PLIK-PDF.pdf

Instruktor

Brak przypisanego instruktora

Lekcje

Brak ustawionych lekcji

Recenzje

brak recenzji