Trening Umysłu

Kategoria

edukacja / inne

Opis

Warsztaty Trening umysłu są prowadzone dla osób w wieku 60+ i trwają godzinę zegarową.
Celem zajęć jest podtrzymywanie i poprawianie sprawności umysłowej w starszym wieku. Podczas spotkań uczestnicy ćwiczą: pamięć, koncentrację, wyobraźnię, spostrzegawczość, sprawność językową, umiejętność abstrahowania, koordynacji wzrokowo-ruchowej, myślenie logiczne, pytajne, kombinacyjne, transformacyjne, niestereotypowe oraz rozwijają kreatywność.
W trakcie warsztatów wykorzystywane są różnorodne metody i techniki, m.in.: mnemotechniki, skojarzenia, analogie, porównania, zagadki logiczne i lateralne, gry, dyskusje. Seniorzy pracują zarówno indywidualnie jak i w parach czy grupach.
Zajęcia poprzez swoją różnorodność inspirują do poszukiwania nowych wyzwań i stałego rozwoju, dają uczestnikom możliwość samodzielnego (także poza zajęciami) ćwiczenia swojego umysłu oraz zachęcają do czerpania z własnego doświadczenia i potencjału. Zawierają wiele elementów integrujących, umożliwiają nawiązywanie nowych znajomości. Przekaz dostosowywany jest do możliwości odbiorców. Wykorzystywane są także techniki i metody pracy z osobami z początkami demencji i po lekkich udarach.

Zajęcia prowadzi Aleksandra Bukowska.
Absolwentka matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego z tytułem magistra, ma przygotowanie dydaktyczne.
Od lat działa na rzecz zwiększenia aktywności osób starszych. Prowadzi warsztaty dotyczące nowych technologii (komputery, smartphony, tablety), treningu umysłu (ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczenia pamięci), zajęcia z grami planszowymi oraz wycieczki połączone ze zwiedzaniem muzeów i ciekawych miejsc Krakowa.
Jest autorką projektów finansowanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Fundusz Inicjatyw Społecznych (FIO) i Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS), Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz Urząd Miasta Krakowa.
Wszystkie te projekty miały na celu integrację społeczną osób starszych, ich aktywizajcę, szeroko rozumiany rozwój osobisty oraz zachęcanie do poznawania nowych technologii.
Pasjonuje się grami planszowymi i logicznymi, zialaniami usprawniającymi pracę mózgu i rozwijającymi możliwości poznawcze. Zajęcia treningu umysłu prowadzi w Klubach Seniora i Centrach Aktywności Seniorów w całym Krakowie, a od 2018 również w filiach Centrum Kultury Podgórza.

Recenzje

brak recenzji

Inni klienci oglądali również