Plamą i kreską

Kategoria

sztuka / malarstwo

Opis

Realizacja działań plastycznych według autorskiego programu wychodzących poza sztywnie ustalone ramy i ogólnie przyjęte schematy. Odnajdywanie inspiracji w otaczającym świecie poprzez rozwój zdolności analitycznej obserwacji otoczenia. Nauka możliwości wykorzystania plamy i kreski jako środków wyrazu artystycznego do plastycznego przedstawiania własnych odczuć i emocji. Tworzenie kompozycji abstrakcyjnych opartych na sprzecznościach koloru i formy. Rozwijanie umiejętności selektywnego patrzenia na rzeczywistość, poszukiwania w naturze i przetwarzania na obraz.

Prowadząca: Karolina Luszowiecka-Gralak

Zajęcia raz w tygodniu 120 minut, we wtorki o godz.18.00

Koszt:
160zł/760zł/1440 zł
opłata miesięczna/semestralna/roczna

Honorujemy Krakowską Kartę Rodzinną KKR3+ oraz Krakowską Kartę z Niepełnosprawnym Dzieckiem.

Zorganizowanie zajęć będzie uzależnione od liczby chętnych. Po uzgodnieniu z uczestnikami zmianie mogą także ulec proponowane terminy.

Informacje i zapisy na zajęcia:
Centrum Kultury Podgórza KLUB TYNIEC ul. Dziewiarzy 7, 30-398 Kraków
tel. + 48 12 267 51 24, +48 519 309 354, w serwisie strefazajec.pl
[email protected], www.tyniec.ckpodgorza.pl

Recenzje

brak recenzji