Neurostacja

Kategoria

inne / inne

Opis

Zajęcia grupowe TUS z Metodą Warnke podnoszące funkcjie pamięci i koncentracji.

Co tygodniowe zajęcia, trwające 50 min, podczas których rozwijamy różnorodne umiejętności: zawierania znajomości, inicjowania rozmowy, słuchania i zadawania pytań, odmawiania, reagowania na krytykę, wyrażania krytyki oraz dyskutowania. Ponadto skupiamy się na emocjach, uczuciach i potrzebach – dzieci i młodzież uczestniczące w TUS-ach uczą się rozpoznawania i okazywania swoich emocji oraz potrzeb w sposób nie tylko skuteczny, ale również akceptowalny społecznie. Dodatkowo pracujemy Metodą Warnke wypłycając dysleksjię oraz podnosząc funkcje pamięci. Założeniem Metody Warnkego jest oddziaływanie podczas treningu na zmysły wzroku, słuchu i motorykę ćwiczącego.

Grupa chłopięca 6 osób – g. 18 poniedziałek

Grupa dziewczęca 6 osób – g. 18 wtorek

Grupa mieszana 6 osób – g. 9 sobota

4 spotkania koszt. 320 zł.

Kwalifikacje do grup pod numerem 666 609 161

Metoda Warnkego – trening słuchowy, wzrokowy i motoryczny. Unikatowość metody stosowanej przez terapeutów wynika z zaangażowania pacjenta w trening (ćwiczący nie tylko słucha, ale także odpowiednio reaguje na występujące bodźce). Odpowiedzi uzyskane przez pacjenta w czasie diagnozy porównywane są do norm wiekowych, na podstawie których terapeuta tworzy plan treningowy. Zgodnie z założeniami metody Warnkego, trening dostosowywany jest do posiadanych w danym momencie umiejętności pacjenta.

Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci (metoda Goldsteina wg R. Emmena i M. Plasmeijer’a) to – oparta na teorii kognitywnego nauczania społecznego – forma regularnego treningu grupowego. Uczestnictwo w zajęciach TUS dla dzieci niesie za sobą szereg korzyści – najważniejsze z nich to:

o poszerzenie wiedzy o umiejętnościach społecznych;

o zwiększenie zakresu umiejętności wykonawczych;

o zmiana doświadczeń i przeżyć w sytuacjach społecznych.

Analiza wskazuje poziom aktywności mózgu, jest także istotnym markerem Alzhaimera, Parkinsona, depresji a także wskazówką dotyczącą przyczyn niepowodzeń szkolnych.

Procesy chorobowe mózgu zaburzają funkcjonowanie poszczególnych pól, co wywołuje zaburzenie funkcji przez nie kontrolowanych. Najlepszą metodą do oceny funkcji poszczególnych części mózgu jest badanie EEG (elektroencefalograficzne), rejestrujące czynność bioelektryczną mózgu przy pomocy elektrod, które umieszczone są na powierzchni głowy. Dla każdego stanu fizjologicznego jak i patologicznego w zapisie EEG pojawiają się odpowiednie fale. Zmiana fal z „negatywnych” na „pozytywne” (częstości ich występowania) powoduje, że stan kliniczny pacjenta ulega poprawie.

Zastosowanie metody EEG Biofeedback w rehabilitacji OUN (Ośrodkowego Układu Nerwowego) ma wysoką efektywność w uszkodzeniach, które wynikają z przyczyn organicznych:

niedokrwienne udary mózgu
wylewy krwi do mózgu (udary krwotoczne)
urazy powypadkowe
problemy neurologiczne (m.in. wczesny Alzheimer)
interwencje neurochirurgiczne (z różnych przyczyn)
W wyniku treningów Neurofeedbacku, przywracane są utracone funkcje intelektualne. Metoda ta jest także skuteczna w przypadku:

zaburzeń pamięci, przede wszystkim krótkotrwałej
zaburzeń koncentracji uwagi
zaburzeń funkcji poznawczych (m.in. mowy, pisania, czytania)
chwiejności emocjonalnej

Zapraszamy także do zapoznania się z rehabilitacją w formie hipoterapii która w pełni korzysta z dorobku naukowego terapii poznawczo behawioralnej.

Sprawdza się także w terapii uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego gdzie występuje wzmożone napięcie mięśni (spastyczność), szczególnie kończyn górnych i dolnych. Podstawowym warunkiem usprawniania jest obniżenie spastyczności.

Polecana jest także dla naszych pociech, ponieważ stan dzieci poprawia się podczas jazdy konnej i kontaktu ze zwierzęciem. Dla wielu dzieci nawiązanie uczuciowej więzi z koniem wspomaga rozwój samodzielności i wzmacnia poczucie własnej wartości.

Lekcje

Grupy:
Wszystkie
Poniedziałek 18:00/ Grupa chłopięca
Sobota 9:00/ Grupa mieszana
Wtorek 18:00/ Grupa dziewczęca


# Data Czas trwania Grupa Miejsce
1 pn, 18:00
11.09.2023
50 min. Poniedziałek 18:00/ Grupa chłopięca Kobyłka,
Miejski Ośrodek Kultury im. Jerzego Turka
2 wt, 18:00
12.09.2023
50 min. Wtorek 18:00/ Grupa dziewczęca Kobyłka,
Miejski Ośrodek Kultury im. Jerzego Turka
3 sb, 09:00
16.09.2023
50 min. Sobota 9:00/ Grupa mieszana Kobyłka,
Miejski Ośrodek Kultury im. Jerzego Turka
4 pn, 18:00
18.09.2023
50 min. Poniedziałek 18:00/ Grupa chłopięca Kobyłka,
Miejski Ośrodek Kultury im. Jerzego Turka
5 wt, 18:00
19.09.2023
50 min. Wtorek 18:00/ Grupa dziewczęca Kobyłka,
Miejski Ośrodek Kultury im. Jerzego Turka
6 sb, 09:00
23.09.2023
50 min. Sobota 9:00/ Grupa mieszana Kobyłka,
Miejski Ośrodek Kultury im. Jerzego Turka
7 pn, 18:00
25.09.2023
50 min. Poniedziałek 18:00/ Grupa chłopięca Kobyłka,
Miejski Ośrodek Kultury im. Jerzego Turka
8 wt, 18:00
26.09.2023
50 min. Wtorek 18:00/ Grupa dziewczęca Kobyłka,
Miejski Ośrodek Kultury im. Jerzego Turka
9 sb, 09:00
30.09.2023
50 min. Sobota 9:00/ Grupa mieszana Kobyłka,
Miejski Ośrodek Kultury im. Jerzego Turka
10 pn, 18:00
02.10.2023
50 min. Poniedziałek 18:00/ Grupa chłopięca Kobyłka,
Miejski Ośrodek Kultury im. Jerzego Turka
11 wt, 18:00
03.10.2023
50 min. Wtorek 18:00/ Grupa dziewczęca Kobyłka,
Miejski Ośrodek Kultury im. Jerzego Turka
12 sb, 09:00
07.10.2023
50 min. Sobota 9:00/ Grupa mieszana Kobyłka,
Miejski Ośrodek Kultury im. Jerzego Turka
13 pn, 18:00
09.10.2023
50 min. Poniedziałek 18:00/ Grupa chłopięca Kobyłka,
Miejski Ośrodek Kultury im. Jerzego Turka
14 wt, 18:00
10.10.2023
50 min. Wtorek 18:00/ Grupa dziewczęca Kobyłka,
Miejski Ośrodek Kultury im. Jerzego Turka
15 sb, 09:00
14.10.2023
50 min. Sobota 9:00/ Grupa mieszana Kobyłka,
Miejski Ośrodek Kultury im. Jerzego Turka
16 pn, 18:00
16.10.2023
50 min. Poniedziałek 18:00/ Grupa chłopięca Kobyłka,
Miejski Ośrodek Kultury im. Jerzego Turka
17 wt, 18:00
17.10.2023
50 min. Wtorek 18:00/ Grupa dziewczęca Kobyłka,
Miejski Ośrodek Kultury im. Jerzego Turka
18 sb, 09:00
21.10.2023
50 min. Sobota 9:00/ Grupa mieszana Kobyłka,
Miejski Ośrodek Kultury im. Jerzego Turka
19 pn, 18:00
23.10.2023
50 min. Poniedziałek 18:00/ Grupa chłopięca Kobyłka,
Miejski Ośrodek Kultury im. Jerzego Turka
20 wt, 18:00
24.10.2023
50 min. Wtorek 18:00/ Grupa dziewczęca Kobyłka,
Miejski Ośrodek Kultury im. Jerzego Turka
21 sb, 09:00
28.10.2023
50 min. Sobota 9:00/ Grupa mieszana Kobyłka,
Miejski Ośrodek Kultury im. Jerzego Turka
22 pn, 18:00
30.10.2023
50 min. Poniedziałek 18:00/ Grupa chłopięca Kobyłka,
Miejski Ośrodek Kultury im. Jerzego Turka
23 wt, 18:00
31.10.2023
50 min. Wtorek 18:00/ Grupa dziewczęca Kobyłka,
Miejski Ośrodek Kultury im. Jerzego Turka
24 sb, 09:00
04.11.2023
50 min. Sobota 9:00/ Grupa mieszana Kobyłka,
Miejski Ośrodek Kultury im. Jerzego Turka
25 pn, 18:00
06.11.2023
50 min. Poniedziałek 18:00/ Grupa chłopięca Kobyłka,
Miejski Ośrodek Kultury im. Jerzego Turka
26 wt, 18:00
07.11.2023
50 min. Wtorek 18:00/ Grupa dziewczęca Kobyłka,
Miejski Ośrodek Kultury im. Jerzego Turka
27 pn, 18:00
13.11.2023
50 min. Poniedziałek 18:00/ Grupa chłopięca Kobyłka,
Miejski Ośrodek Kultury im. Jerzego Turka
28 wt, 18:00
14.11.2023
50 min. Wtorek 18:00/ Grupa dziewczęca Kobyłka,
Miejski Ośrodek Kultury im. Jerzego Turka
29 sb, 09:00
18.11.2023
50 min. Sobota 9:00/ Grupa mieszana Kobyłka,
Miejski Ośrodek Kultury im. Jerzego Turka
30 pn, 18:00
20.11.2023
50 min. Poniedziałek 18:00/ Grupa chłopięca Kobyłka,
Miejski Ośrodek Kultury im. Jerzego Turka
31 wt, 18:00
21.11.2023
50 min. Wtorek 18:00/ Grupa dziewczęca Kobyłka,
Miejski Ośrodek Kultury im. Jerzego Turka
32 sb, 09:00
25.11.2023
50 min. Sobota 9:00/ Grupa mieszana Kobyłka,
Miejski Ośrodek Kultury im. Jerzego Turka
33 pn, 18:00
27.11.2023
50 min. Poniedziałek 18:00/ Grupa chłopięca Kobyłka,
Miejski Ośrodek Kultury im. Jerzego Turka
34 wt, 18:00
28.11.2023
50 min. Wtorek 18:00/ Grupa dziewczęca Kobyłka,
Miejski Ośrodek Kultury im. Jerzego Turka
35 sb, 09:00
02.12.2023
50 min. Sobota 9:00/ Grupa mieszana Kobyłka,
Miejski Ośrodek Kultury im. Jerzego Turka
36 pn, 18:00
04.12.2023
50 min. Poniedziałek 18:00/ Grupa chłopięca Kobyłka,
Miejski Ośrodek Kultury im. Jerzego Turka
37 wt, 18:00
05.12.2023
50 min. Wtorek 18:00/ Grupa dziewczęca Kobyłka,
Miejski Ośrodek Kultury im. Jerzego Turka
38 sb, 09:00
09.12.2023
50 min. Sobota 9:00/ Grupa mieszana Kobyłka,
Miejski Ośrodek Kultury im. Jerzego Turka
39 pn, 18:00
11.12.2023
50 min. Poniedziałek 18:00/ Grupa chłopięca Kobyłka,
Miejski Ośrodek Kultury im. Jerzego Turka
40 wt, 18:00
12.12.2023
50 min. Wtorek 18:00/ Grupa dziewczęca Kobyłka,
Miejski Ośrodek Kultury im. Jerzego Turka
41 sb, 09:00
16.12.2023
50 min. Sobota 9:00/ Grupa mieszana Kobyłka,
Miejski Ośrodek Kultury im. Jerzego Turka
42 pn, 18:00
18.12.2023
50 min. Poniedziałek 18:00/ Grupa chłopięca Kobyłka,
Miejski Ośrodek Kultury im. Jerzego Turka
43 wt, 18:00
19.12.2023
50 min. Wtorek 18:00/ Grupa dziewczęca Kobyłka,
Miejski Ośrodek Kultury im. Jerzego Turka
44 sb, 09:00
23.12.2023
50 min. Sobota 9:00/ Grupa mieszana Kobyłka,
Miejski Ośrodek Kultury im. Jerzego Turka
45 pn, 18:00
25.12.2023
50 min. Poniedziałek 18:00/ Grupa chłopięca Kobyłka,
Miejski Ośrodek Kultury im. Jerzego Turka
46 wt, 18:00
26.12.2023
50 min. Wtorek 18:00/ Grupa dziewczęca Kobyłka,
Miejski Ośrodek Kultury im. Jerzego Turka
47 sb, 09:00
30.12.2023
50 min. Sobota 9:00/ Grupa mieszana Kobyłka,
Miejski Ośrodek Kultury im. Jerzego Turka
48 pn, 18:00
01.01.2024
50 min. Poniedziałek 18:00/ Grupa chłopięca Kobyłka,
Miejski Ośrodek Kultury im. Jerzego Turka
49 wt, 18:00
02.01.2024
50 min. Wtorek 18:00/ Grupa dziewczęca Kobyłka,
Miejski Ośrodek Kultury im. Jerzego Turka
50 sb, 09:00
06.01.2024
50 min. Sobota 9:00/ Grupa mieszana Kobyłka,
Miejski Ośrodek Kultury im. Jerzego Turka
51 pn, 18:00
08.01.2024
50 min. Poniedziałek 18:00/ Grupa chłopięca Kobyłka,
Miejski Ośrodek Kultury im. Jerzego Turka
52 wt, 18:00
09.01.2024
50 min. Wtorek 18:00/ Grupa dziewczęca Kobyłka,
Miejski Ośrodek Kultury im. Jerzego Turka
53 sb, 09:00
13.01.2024
50 min. Sobota 9:00/ Grupa mieszana Kobyłka,
Miejski Ośrodek Kultury im. Jerzego Turka
54 pn, 18:00
15.01.2024
50 min. Poniedziałek 18:00/ Grupa chłopięca Kobyłka,
Miejski Ośrodek Kultury im. Jerzego Turka
55 wt, 18:00
16.01.2024
50 min. Wtorek 18:00/ Grupa dziewczęca Kobyłka,
Miejski Ośrodek Kultury im. Jerzego Turka
56 sb, 09:00
20.01.2024
50 min. Sobota 9:00/ Grupa mieszana Kobyłka,
Miejski Ośrodek Kultury im. Jerzego Turka
57 pn, 18:00
22.01.2024
50 min. Poniedziałek 18:00/ Grupa chłopięca Kobyłka,
Miejski Ośrodek Kultury im. Jerzego Turka
58 wt, 18:00
23.01.2024
50 min. Wtorek 18:00/ Grupa dziewczęca Kobyłka,
Miejski Ośrodek Kultury im. Jerzego Turka
59 sb, 09:00
27.01.2024
50 min. Sobota 9:00/ Grupa mieszana Kobyłka,
Miejski Ośrodek Kultury im. Jerzego Turka
60 pn, 18:00
29.01.2024
50 min. Poniedziałek 18:00/ Grupa chłopięca Kobyłka,
Miejski Ośrodek Kultury im. Jerzego Turka
61 wt, 18:00
30.01.2024
50 min. Wtorek 18:00/ Grupa dziewczęca Kobyłka,
Miejski Ośrodek Kultury im. Jerzego Turka
62 sb, 09:00
03.02.2024
50 min. Sobota 9:00/ Grupa mieszana Kobyłka,
Miejski Ośrodek Kultury im. Jerzego Turka
63 pn, 18:00
05.02.2024
50 min. Poniedziałek 18:00/ Grupa chłopięca Kobyłka,
Miejski Ośrodek Kultury im. Jerzego Turka
64 wt, 18:00
06.02.2024
50 min. Wtorek 18:00/ Grupa dziewczęca Kobyłka,
Miejski Ośrodek Kultury im. Jerzego Turka
65 sb, 09:00
10.02.2024
50 min. Sobota 9:00/ Grupa mieszana Kobyłka,
Miejski Ośrodek Kultury im. Jerzego Turka
66 pn, 18:00
12.02.2024
50 min. Poniedziałek 18:00/ Grupa chłopięca Kobyłka,
Miejski Ośrodek Kultury im. Jerzego Turka
67 wt, 18:00
13.02.2024
50 min. Wtorek 18:00/ Grupa dziewczęca Kobyłka,
Miejski Ośrodek Kultury im. Jerzego Turka
68 sb, 09:00
17.02.2024
50 min. Sobota 9:00/ Grupa mieszana Kobyłka,
Miejski Ośrodek Kultury im. Jerzego Turka
69 pn, 18:00
19.02.2024
50 min. Poniedziałek 18:00/ Grupa chłopięca Kobyłka,
Miejski Ośrodek Kultury im. Jerzego Turka
70 wt, 18:00
20.02.2024
50 min. Wtorek 18:00/ Grupa dziewczęca Kobyłka,
Miejski Ośrodek Kultury im. Jerzego Turka
71 sb, 09:00
24.02.2024
50 min. Sobota 9:00/ Grupa mieszana Kobyłka,
Miejski Ośrodek Kultury im. Jerzego Turka
72 pn, 18:00
26.02.2024
50 min. Poniedziałek 18:00/ Grupa chłopięca Kobyłka,
Miejski Ośrodek Kultury im. Jerzego Turka
73 wt, 18:00
27.02.2024
50 min. Wtorek 18:00/ Grupa dziewczęca Kobyłka,
Miejski Ośrodek Kultury im. Jerzego Turka
74 sb, 09:00
02.03.2024
50 min. Sobota 9:00/ Grupa mieszana Kobyłka,
Miejski Ośrodek Kultury im. Jerzego Turka
75 pn, 18:00
04.03.2024
50 min. Poniedziałek 18:00/ Grupa chłopięca Kobyłka,
Miejski Ośrodek Kultury im. Jerzego Turka
76 wt, 18:00
05.03.2024
50 min. Wtorek 18:00/ Grupa dziewczęca Kobyłka,
Miejski Ośrodek Kultury im. Jerzego Turka
77 sb, 09:00
09.03.2024
50 min. Sobota 9:00/ Grupa mieszana Kobyłka,
Miejski Ośrodek Kultury im. Jerzego Turka
78 pn, 18:00
11.03.2024
50 min. Poniedziałek 18:00/ Grupa chłopięca Kobyłka,
Miejski Ośrodek Kultury im. Jerzego Turka
79 wt, 18:00
12.03.2024
50 min. Wtorek 18:00/ Grupa dziewczęca Kobyłka,
Miejski Ośrodek Kultury im. Jerzego Turka
80 sb, 09:00
16.03.2024
50 min. Sobota 9:00/ Grupa mieszana Kobyłka,
Miejski Ośrodek Kultury im. Jerzego Turka
81 pn, 18:00
18.03.2024
50 min. Poniedziałek 18:00/ Grupa chłopięca Kobyłka,
Miejski Ośrodek Kultury im. Jerzego Turka
82 wt, 18:00
19.03.2024
50 min. Wtorek 18:00/ Grupa dziewczęca Kobyłka,
Miejski Ośrodek Kultury im. Jerzego Turka
83 sb, 09:00
23.03.2024
50 min. Sobota 9:00/ Grupa mieszana Kobyłka,
Miejski Ośrodek Kultury im. Jerzego Turka
84 pn, 18:00
25.03.2024
50 min. Poniedziałek 18:00/ Grupa chłopięca Kobyłka,
Miejski Ośrodek Kultury im. Jerzego Turka
85 wt, 18:00
26.03.2024
50 min. Wtorek 18:00/ Grupa dziewczęca Kobyłka,
Miejski Ośrodek Kultury im. Jerzego Turka
86 sb, 09:00
30.03.2024
50 min. Sobota 9:00/ Grupa mieszana Kobyłka,
Miejski Ośrodek Kultury im. Jerzego Turka
87 pn, 18:00
01.04.2024
50 min. Poniedziałek 18:00/ Grupa chłopięca Kobyłka,
Miejski Ośrodek Kultury im. Jerzego Turka
88 wt, 18:00
02.04.2024
50 min. Wtorek 18:00/ Grupa dziewczęca Kobyłka,
Miejski Ośrodek Kultury im. Jerzego Turka
89 sb, 09:00
06.04.2024
50 min. Sobota 9:00/ Grupa mieszana Kobyłka,
Miejski Ośrodek Kultury im. Jerzego Turka
90 pn, 18:00
08.04.2024
50 min. Poniedziałek 18:00/ Grupa chłopięca Kobyłka,
Miejski Ośrodek Kultury im. Jerzego Turka
91 wt, 18:00
09.04.2024
50 min. Wtorek 18:00/ Grupa dziewczęca Kobyłka,
Miejski Ośrodek Kultury im. Jerzego Turka
92 sb, 09:00
13.04.2024
50 min. Sobota 9:00/ Grupa mieszana Kobyłka,
Miejski Ośrodek Kultury im. Jerzego Turka
93 pn, 18:00
15.04.2024
50 min. Poniedziałek 18:00/ Grupa chłopięca Kobyłka,
Miejski Ośrodek Kultury im. Jerzego Turka
94 wt, 18:00
16.04.2024
50 min. Wtorek 18:00/ Grupa dziewczęca Kobyłka,
Miejski Ośrodek Kultury im. Jerzego Turka
95 pn, 18:00
22.04.2024
50 min. Poniedziałek 18:00/ Grupa chłopięca Kobyłka,
Miejski Ośrodek Kultury im. Jerzego Turka
96 wt, 18:00
23.04.2024
50 min. Wtorek 18:00/ Grupa dziewczęca Kobyłka,
Miejski Ośrodek Kultury im. Jerzego Turka
97 sb, 09:00
27.04.2024
50 min. Sobota 9:00/ Grupa mieszana Kobyłka,
Miejski Ośrodek Kultury im. Jerzego Turka
98 pn, 18:00
29.04.2024
50 min. Poniedziałek 18:00/ Grupa chłopięca Kobyłka,
Miejski Ośrodek Kultury im. Jerzego Turka
99 wt, 18:00
30.04.2024
50 min. Wtorek 18:00/ Grupa dziewczęca Kobyłka,
Miejski Ośrodek Kultury im. Jerzego Turka
100 sb, 09:00
04.05.2024
50 min. Sobota 9:00/ Grupa mieszana Kobyłka,
Miejski Ośrodek Kultury im. Jerzego Turka
101 pn, 18:00
06.05.2024
50 min. Poniedziałek 18:00/ Grupa chłopięca Kobyłka,
Miejski Ośrodek Kultury im. Jerzego Turka
102 wt, 18:00
07.05.2024
50 min. Wtorek 18:00/ Grupa dziewczęca Kobyłka,
Miejski Ośrodek Kultury im. Jerzego Turka
103 sb, 09:00
11.05.2024
50 min. Sobota 9:00/ Grupa mieszana Kobyłka,
Miejski Ośrodek Kultury im. Jerzego Turka
104 pn, 18:00
13.05.2024
50 min. Poniedziałek 18:00/ Grupa chłopięca Kobyłka,
Miejski Ośrodek Kultury im. Jerzego Turka
105 wt, 18:00
14.05.2024
50 min. Wtorek 18:00/ Grupa dziewczęca Kobyłka,
Miejski Ośrodek Kultury im. Jerzego Turka
106 sb, 09:00
18.05.2024
50 min. Sobota 9:00/ Grupa mieszana Kobyłka,
Miejski Ośrodek Kultury im. Jerzego Turka
107 pn, 18:00
20.05.2024
50 min. Poniedziałek 18:00/ Grupa chłopięca Kobyłka,
Miejski Ośrodek Kultury im. Jerzego Turka
108 wt, 18:00
21.05.2024
50 min. Wtorek 18:00/ Grupa dziewczęca Kobyłka,
Miejski Ośrodek Kultury im. Jerzego Turka
109 sb, 09:00
25.05.2024
50 min. Sobota 9:00/ Grupa mieszana Kobyłka,
Miejski Ośrodek Kultury im. Jerzego Turka
110 pn, 18:00
27.05.2024
50 min. Poniedziałek 18:00/ Grupa chłopięca Kobyłka,
Miejski Ośrodek Kultury im. Jerzego Turka
111 wt, 18:00
28.05.2024
50 min. Wtorek 18:00/ Grupa dziewczęca Kobyłka,
Miejski Ośrodek Kultury im. Jerzego Turka
112 sb, 09:00
01.06.2024
50 min. Sobota 9:00/ Grupa mieszana Kobyłka,
Miejski Ośrodek Kultury im. Jerzego Turka
113 pn, 18:00
03.06.2024
50 min. Poniedziałek 18:00/ Grupa chłopięca Kobyłka,
Miejski Ośrodek Kultury im. Jerzego Turka
114 wt, 18:00
04.06.2024
50 min. Wtorek 18:00/ Grupa dziewczęca Kobyłka,
Miejski Ośrodek Kultury im. Jerzego Turka
115 sb, 09:00
08.06.2024
50 min. Sobota 9:00/ Grupa mieszana Kobyłka,
Miejski Ośrodek Kultury im. Jerzego Turka
116 pn, 18:00
10.06.2024
50 min. Poniedziałek 18:00/ Grupa chłopięca Kobyłka,
Miejski Ośrodek Kultury im. Jerzego Turka
117 wt, 18:00
11.06.2024
50 min. Wtorek 18:00/ Grupa dziewczęca Kobyłka,
Miejski Ośrodek Kultury im. Jerzego Turka
118 sb, 09:00
15.06.2024
50 min. Sobota 9:00/ Grupa mieszana Kobyłka,
Miejski Ośrodek Kultury im. Jerzego Turka
119 pn, 18:00
17.06.2024
50 min. Poniedziałek 18:00/ Grupa chłopięca Kobyłka,
Miejski Ośrodek Kultury im. Jerzego Turka
120 wt, 18:00
18.06.2024
50 min. Wtorek 18:00/ Grupa dziewczęca Kobyłka,
Miejski Ośrodek Kultury im. Jerzego Turka
121 sb, 09:00
22.06.2024
50 min. Sobota 9:00/ Grupa mieszana Kobyłka,
Miejski Ośrodek Kultury im. Jerzego Turka
122 pn, 18:00
24.06.2024
50 min. Poniedziałek 18:00/ Grupa chłopięca Kobyłka,
Miejski Ośrodek Kultury im. Jerzego Turka
123 wt, 18:00
25.06.2024
50 min. Wtorek 18:00/ Grupa dziewczęca Kobyłka,
Miejski Ośrodek Kultury im. Jerzego Turka
124 sb, 09:00
29.06.2024
50 min. Sobota 9:00/ Grupa mieszana Kobyłka,
Miejski Ośrodek Kultury im. Jerzego Turka
rozwiń

Recenzje

brak recenzji