Lista zajęć LETNIE WARSZTATY FILMOWE SZKOŁY WAJDY

LETNIE WARSZTATY FILMOWE SZKOŁY WAJDY

Kategoria

sztuka / film

Opis

LETNIE WARSZTATY FILMOWE SZKOŁY WAJDY

Uczestnicy będą mieli okazję poznać od podstaw proces powstawania filmu oraz nakręcić własną scenę filmową. Zajęcia poprowadzi reżyser Maciej Marczewski wykładowca Szkoły Wajdy. Doświadczenie nie jest wymagane, zajęcia przeznaczone dla młodzieży w wieku 15+ .
Warsztaty będą realizowane w terminie 15-19 lipca 2024 r. w godz. 9.00-16.00 z przerwą obiadową. Zapisy: strefazajec.pl do dnia 10 lipca 2024 r. Koszt warsztatów: 700 zł.

Dzień 1 – poniedziałek
Powitanie i zapoznanie się uczestników. Prezentacja planu warsztatów.
Wykład o dramaturgii filmowej oraz dramaturgii sceny.
Omówienie tematów scen oraz rozpoczęcie pracy nad ich pisaniem.
Pierwsza analiza stworzonych pomysłów. Rozpoczęcie pracy nad alternatywnymi wersjami.

Dzień 2 – wtorek
Wspólna analiza powstałych tekstów pod kątem dramaturgii, dialogu oraz rozwoju postaci. Podział uczestników na dwie grupy (A,B) realizacja poszczególnych sceny i rozpoczęcie prac nad kolejnymi ich wersjami.
Kontynuacja pracy, korekty tekstów i przygotowanie kolejnych wersji scen. Czytane próby aktorskie.

Dzień 3 – środa
Wykład dotyczący technicznego aspektu realizacji scen. Zapoznanie uczestników
z oprogramowaniem i akcesoriami, które umożliwiają kręcenie scen za pomocą
telefonów komórkowych.
Projekcja filmu „Moja trumna” Macieja Marczewskiego zrealizowanego za pomocą telefonu komórkowego. Analiza filmu i sesja Q&A z reżyserem. Praktyczne ćwiczenia z realizacji scen
za pomocą środków niskobudżetowych.

Dzień 4 – czwartek
Omówienie i realizacja scen grypy A oraz grupy B pod nadzorem wykładowcy.
Ćwiczenia praktyczne, analiza napotkanych problemów.

Dzień 5 – piątek
Zapoznanie się z podstawowymi możliwościami programów do montażu
filmowego. Montaż sceny zrealizowanej przez grupę A.
Montaż sceny zrealizowanej przez grupę B.
Projekcja i wspólna analiza zrealizowanych scen.

Wręczenie dyplomów, podsumowanie i zakończenie warsztatów.

  • Warunkiem uczestnictwa w półkoloniach organizowanych przez DOK Ursynów oraz WAJDA SCHOOL przy ulicy Kajakowej 12b, jest:
    a) dokonanie zapisu na zajęcia przez rodzica/opiekuna prawnego niepełnoletniego Uczestnika,
    b) wypełnienie i dostarczenie karty kwalifikacyjnej do 10.07.2024 r. oraz zapoznanie się z regulaminem uczestnictwa w półkoloniach (do pobrania na stronie www.dokursynow.pl)
    c) uiszczenie opłaty w terminie do 10 lipca 2024 r.
    Opłat można dokonywać: w sekretariacie DOK Ursynów przy ulicy Kajakowej 12b, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania, przez portal strefazajec.pl lub przelewem na konto. Dane do przelewu: Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów, ul. Kajakowa 12B, 02-838 Warszawa nr konta: 47 1020 1169 0000 8202 0259 5924 . W tytule przelewu należy podać: IMIĘ i NAZWISKO uczestnika oraz NAZWĘ ZAJĘĆ. UWAGA! Brak opłaty w wyznaczonym terminie będzie traktowany jako rezygnacja z udziału w półkoloniach.

Instruktor

Brak przypisanego instruktora

Recenzje

brak recenzji