Lista zajęć Grażyna Łagowska 14. DC: Klub Rodziców - Zajęcia ogólnorozwojowe

14. DC: Klub Rodziców - Zajęcia ogólnorozwojowe

Kategoria

inne / inne

Opis

Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci wraz z rodzicami

Zajęcia skierowane są do dzieci w wieku od 0 do 3 lat oraz do ich opiekunów: rodziców, babć, dziadków. Celem spotkań jest adaptacja maluchów do wspólnej, twórczej zabawy, nauka samodzielności, cierpliwości, odwagi, radzenia sobie w trudnych sytuacjach oraz kształtowanie dobrych nawyków i nowych umiejętności. W czasie tych zajęć wykorzystywane są różnego rodzaju zabawy ruchowe i ćwiczenia, które usprawnią motorykę dużą i małą. Spotkania są okazją do nawiązania kontaktów z innymi rodzicami, wymiany doświadczeń. Rodzice uczestniczą w zabawie razem ze swoimi dziećmi, poznają ich zdolności, obserwują rozwój. Spotkania mają na celu wszechstronny psychofizyczny rozwój małego dziecka - rozwijanie sprawności fizycznej, manualnej, a także jego wyobraźni, wrażliwości i aktywności twórczej.

Prowadzący: Grażyna Łagowska

Prosimy o dokonywanie zapisów na każde zajęcia.
Zainteresowanych rodziców prosimy o kontakt z biurem Dworu Czeczów: osobiście lub telefonicznie:
509 590 322, 12 651 39 13.

**Do udziału w zajęciach uprawnia całoroczna Karta Klubu Rodziców - koszt 20 zł
Zajęcia odbywają się we w piątki o godz. 11:45

Recenzje

brak recenzji