Lista zajęć 12.08.2024 Łapacze snów - Anna Kińska

12.08.2024 Łapacze snów - Anna Kińska

Kategoria

sztuka / rękodzieło

Opis

12.08.2024
Łapacze snów
(dzieci 7-12 lat)
Godz. 10:00-11:30
Instruktorka: Anna Kińska
CKiS, sala 106

Każdy rodzic/opiekun zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem zajęć wakacyjnych. Prosimy o uzupełnienie karty zgłoszenia na warsztaty/zajęcia wakacyjne i dostarczenie jej instruktorowi. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu po zajęciach należy obowiązkowo uzupełnić zgodę i dostarczyć ją instruktorowi – wszystkie dokumenty dostępne są na stronie www.cekis.pl
.
Na wszystkie płatne zajęcia i warsztaty podczas wakacji obowiązują poniższe zniżki:
a) w przypadku uczestnictwa w zajęciach danej pracowni więcej niż jednej osoby/dziecka z rodziny prowadzącej jedno gospodarstwo domowe odpłatność wynosi odpowiednio:
• 100% (sto procent) za pierwszą osobę/dziecko;
• 50% (pięćdziesiąt procent) za drugą i każdą kolejną osobę/dziecko.
b) Zniżka powyżej nie dotyczy zajęć indywidualnych i osób korzystających z ulgi w ramach Skierniewickiej Karty Rodzina Plus oraz Skierniewickiej Karty Osoby Niepełnosprawnej.
c) Osobom posiadającym Skierniewicką Kartę Rodzina Plus przysługuje 50% (pięćdziesiąt procent) zniżki od opłaty za maksymalnie trzy wybrane zajęcia kulturalne dla dzieci i młodzieży. W takim wypadku uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia deklaracji i podania nr karty.
d) Osobom posiadającym Skierniewicką Kartę Osoby Niepełnosprawnej i mającym swoje miejsce zamieszkania na terenie miasta Skierniewice przysługuje 50% (pięćdziesiąt procent) zniżki od opłaty za maksymalnie trzy wybrane zajęcia kulturalne. W takim wypadku uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia deklaracji i podania nr karty.

Instruktor

Brak przypisanego instruktora

Lekcje

Brak ustawionych lekcji

Recenzje

brak recenzji