Lista zajęć Małgorzata Wojciechowska Jacek Waldemar Dąbrowski Zespół Ludowy Ożarowiacy - 5-7 lat - Mazanki

Zespół Ludowy Ożarowiacy - 5-7 lat - Mazanki

Kategoria

taniec / ludowy

Opis

Zespół Ludowy Ożarowiacy - MAZANKI (5-7 lat)

Instruktor tańca: Małgorzata Wojciechowska
Akompaniament muzyczny: Jacek Waldemar Dąbrowski

Kiedy:
Grupa 5-7 lat - środa, godz. 16.45-17.30
Opłata: 70 zł/mies. (-20% OKM lub K3+)

Miejsce: Ozarów Mazowiecki, ul. Poznańska 165

Zapisy od 20 sierpnia 2024 r.
Pierwsze zajęcia od 16 września 2024 r.

Pracujemy nad umuzykalnianiem dziecka ,co ma wielkie znaczenie dla jego ogólnego rozwoju zdrowotnego, kształcącego i wychowawczego. Śpiewanie piosenek wpływa na rozwój klatki piersiowej oraz wzmacnianie wiązadeł głosowych. Zajęcia ruchowe kształcą ogólną koordynację ruchową dziecka. Rozwijamy wyobraźnię dziecka, wzbogacamy jego słownictwo i poprawiamy wymowę. Treść poznawanych piosenek rozszerza zakres wiedzy dziecka o świecie, ludziach oraz ćwiczą pamięć. Zapamiętując kolejność ruchów w zabawie czy tańcu uczymy myślenia i koncentrowania uwagi. Zajęcia wdrażają dziecko do porządku i ładu, szybkiej orientacji i decyzji. Budzą chęć pokonywania trudności. Rozwijamy w dzieciach zdolność bycia i współistnienia w grupie. Kształcimy wrażliwość estetyczną dziecka, wzbudzamy zamiłowanie do śpiewu, tańca i muzyki. Wszystkie ćwiczenia podawane są w jak najprostszej formie zabawowej, aby dziecko miało świadomość dobrej realizacji wykonania zadania. Ćwiczenia i zabawy są urozmaicone tak aby sprawiały dziecku przyjemność.

Lekcje

Brak ustawionych lekcji

Recenzje

brak recenzji