Administrator danych osobowych

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest operator portalu biletyna.pl: GnP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Blizne Jasińskiego (05 - 082), przy ulicy Kościuszki 23, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000437095, numer NIP 5222868457, numer REGON 141172460

Kontakt do Administratora danych osobowych

Mogą Państwo złożyć wniosek o sprostowanie danych w sytuacji, gdy są nieprawidłowe lub niekompletne, o usunięcie, ograniczenie przetwarzania lub przeniesienie danych. Do kontaktu z administratorem danych osobowych służy następujący adres email: wsparcie@biletyna.pl