Kwileckie Centrum Kultury i Edukacji Im. Floriana Mazurkiewicza oraz Biblioteka Publiczna w Kwilczu

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 19, 64-420 Kwilcz. NIP: 5951485287