Miejski Dom Kultury im. T. Sygietyńskiego

ul. Biernackiego 4, 26-300 Opoczno. NIP: 7681237042