Sekcja wokalna

Kategoria

muzyka / śpiew

Opis

Podczas zajęć prowadząca, za pomocą grupowych i indywidualnych zadań wokalnych poszerzy umiejętności techniczne uczestników, pracy z mikrofonem, interpretacji piosenek, dykcji i artykulacji, pamięci muzycznej i innych elementów. Zajęcia dostosowane zostaną do wieku i umiejętności uczestników, skierowane są do dzieci i młodzieży.

Zajęcia prowadzi Alicja Janosz.

Lekcje

Grupy:
Wszystkie
Wtorek - 15:15 (7-12 lat)
Wtorek - 18:35 (12+ lat)
Wtorek -16:55 (7-12 lat)


Brak ustawionych lekcji

Recenzje

brak recenzji