Gitara

Opis

Organizator: emgok w Strumieniu
Miejsce zajęć: emgok w Strumieniu, sala wspólna
Instruktor: wkrotce umieścimy jego imię i nazwisko
Spotkania: do ustalenia
Wiek uczestników: 7-100 lat
Opłaty: do ustalenia
Zapisy: wstępnych zapisów można dokonywać, dzwoniąc pod nr tel. emgoku - 33 8570 174.

Zajęcia służą rozwijaniu uzdolnień muzycznych ucznia w sposób dostosowany do jego wieku i predyspozycji. Uczestnik zajęć zdobywa podstawową wiedzę z zakresu historii instrumentu, jego budowy i obsługi. Poznaje zasady prawidłowego aparatu gry: postawa, ułożenie rąk, właściwe wydobycie dźwięku. Opanowując podstawy techniki grania z uwzględnieniem m.in. koordynacji pracy obydwu rąk, ćwicząc i grając utwory, młody muzyk „wypływa” w morze muzyki, a następnie bawiąc się utworami zaczyna muzykować, tyli tak jak czuje wykonuje utwór. Poznaje zasady notacji oraz nabywa umiejętność samodzielnego i bezbłędnego odczytywania tekstu nutowego. Udział w corocznych koncertach przygotowuje uczestnika zajęć do odbywania praktyki estradowej, a rodzicom daje możliwość systematycznego kontrolowania postępów dziecka w nauce. Udział w zajęciach, poprzez rozszerzone wychowanie muzyczne i naukę gry na instrumentach, wpływa niezwykle pozytywnie na rozwój osobowości u młodego człowieka.

Foto: archiwum MGOK-u, archiwum MZC

Instruktor

Brak przypisanego instruktora

Recenzje

brak recenzji