Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu

Młyńska 14, 43-246 Strumień. NIP: 5480077671

1
1