Lista zajęć Zespół Śpiewaczy "Echo Bąkowa"

Zespół Śpiewaczy "Echo Bąkowa"

Kategoria

muzyka / śpiew

Opis

Organizator: emgok w Strumieniu
Miejsce zajęć: sala OSP w Bąkowie
Instruktor: Krystyna Kucharska
Spotkania: poniedziałki godz. 15.00
Wiek uczestników: 18-100 lat
Opłaty: bezpłatne
Zapisy i informacje można uzyskać pod nr. tel. 506 541 552.

Zespół działający przy Kole Gospodyń Wiejskich w Bąkowie reaktywował się w lipcu 2017 roku, przyjmując nazwę: Zespół Śpiewaczy „ECHO BĄKOWA”. Krótki okres istnienia zaowocował dotychczas występami m. in.: na przeglądach zespołów regionalnych w Dankowicach i Łękawicy, na Dniach Seniora, Dożynkach Gminnych, spotkaniu opłatkowym czy też koncercie kolęd.

Śpiewacy spotykali się na próbach co poniedziałek. Kierownikiem Zespołu jest Krystyna Kucharska, natomiast kierownikiem muzycznym i akompaniatorem zespołu był do września 2019 roku Władysław Wróblewski. Obecnie zespół prowadzi Adrian Pieniak.

Foto: archiwum MGOK-u

Instruktor

Brak przypisanego instruktora

Recenzje

brak recenzji