Lista zajęć Język angielski dla dzieci

Język angielski dla dzieci

Kategoria

edukacja / języki obce

Opis

klasy 3 – 8 SP

Do you speak English ?

Nauka języka angielskiego dla dzieci poprzez stymulowanie wyobraźni za pomocą gier językowych, śpiewania, odgrywania scenek, przygotowywania ilustracji. Zajęcia będą prowadzone w oparciu o innowacyjną metodę EER (English by Exploring Reality Angielski poprzez Odkrywanie Rzeczywistości). Istotą metody EER jest oparcie procesu nauczania o naturalną dla dzieci i młodzieży ciekawość świata, otaczającej ich rzeczywistości. Zajęcia mają formę intelektualnej podróży, pozwalającej na poznawanie przez uczniów interesujących ich zjawisk, aspektów rzeczywistości, o których rozmawiają z lektorem w języku angielskim. Prowadzenie zajęć w małych 6 – 8 osobowych grupach umożliwia indywidualne podejście lektora do każdego z uczniów, wspieranie uczniów w odnajdywaniu ich własnego sposobu uczenia się. Tematy zajęć oraz stopień ich zaawansowania merytorycznego i językowego, są dostosowane do poziomu rozwoju uczniów, naturalnych dla ich wieku zainteresowań. Celem zajęć jest inspirowanie uczniów do rozmowy, formułowania pytań, wymiany poglądów na temat poznawanych zagadnień, dzielenia się z innymi swoją wiedzą.

poniedziałek, środa (start zajęć 19.09.2022)
klasa V godz. 15:45 – 16:45
klasa IV a godz 17.00-18.00
klasa VIII godz. 18:15 – 19:15 (przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty)

wtorek, czwartek
klasa IV godz. 15:45 – 16:45
klasa III godz. 17:00 – 18:00
klasa VI godz. 18:15 – 19:15
cena: 19 zł / 60 min

O instruktorze:
Agnieszka Wania – nauczanie to moja pasja, dzięki czemu potrafię zmotywować moich uczniów i zarazić ich entuzjastycznym podejściem do rozwijania swoich umiejętności lingwistycznych. Jestem absolwentką filologii angielskiej oraz pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej. W to co robię, wkładam całe swoje serce. Głównym celem, jaki stawiam sobie na zajęciach, jest przekazywanie posiadanej wiedzy w taki sposób, aby zainteresowała słuchacza. Bardzo zależy mi na inspirowaniu moich uczniów do dalszej pracy, samodzielnej nauki i rozwijania umiejętności. Nie jestem bezlitosna, lecz wymagająca, bo chociaż nauka języka może i powinna być przyjemna, osiąganie dobrych rezultatów wymaga pracy i wysiłku, zarówno ze strony nauczyciela, jak i ucznia.

Instruktor

Brak przypisanego instruktora

Lekcje

Grupy:
Wszystkie
kl III wt, czw (17.00-18.00)
kl IV a pon, śr 17.00-18.00
klasa IV wt, czw godz. 15:45 – 16:45
klasa V po, śr godz. 15.45-16.45
klasa VI wt, czw, godz.18.15-19.15
klasa VIII pon, śr godz.18.15-19.15


Brak ustawionych lekcji

Recenzje

brak recenzji