Teatr Stonoga

Kategoria

sztuka / teatr

Opis

TEATR STONOGA to 2 grupy gromadzące dzieci zainteresowane teatrem i tworzeniem spektakli.
Grupa młodsza to dzieci w wieku 5-7 lat. Celem zajęć jest przede wszystkim integracja, przełamywanie ograniczeń i lęku, pobudzanie do aktywności, nabywanie odwagi, odkrywanie tkwiących w dzieciach talentów, a przede wszystkim nauka współdziałania w grupie.
Grupa starsza to dzieci w wieku 8-11 lat. W tej grupie cele mamy podobne, choć już bardziej skupiamy się na tworzeniu spektaklu. Oczywiście ten proces jest poprzedzony częścią warsztatową i licznymi improwizacjami. Ta grupa ma na swoim koncie kilka zdobytych nagród na przeglądach teatralnych – również na szczeblu wojewódzkim.

Harmonogram zajęć:
Poniedziałek, pracownia wokalna HBO na 1 piętrze

  • 16.00 - 17.00 - Grupa 1 (5-7 lat)
    Wtorek, sala kameralna
  • 16.00-17.30 - Grupa 2 (8-11 lat)

    Na zajęciach obowiązuje wygodny strój.

Instruktor

Absolwentka Kursu dla Instruktorów Teatralnych w Teatrze Ochoty w Warszawie. Instruktor teatralny od 11 lat. Obecnie prowadzi Teatr Stonoga oraz Teatr Joke w Miejskim Ośrodku Kultury w Świdniku. Jej spektakle były nagradzane na wojewódzkich przeglądach teatralnych. Od 15 lat aktorka w Teatrze Pierwszego Kontaktu. Współpracowała z Teatrem Kto tam? oraz z Czytelnią Dramatu z Centrum Kultury w Lublinie.

Recenzje

brak recenzji