Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku

al. Lotników Polskich 24, 21-040 Świdnik. NIP: 7131002871