Lista zajęć Andrzej Galiński Pracownia Modeli Kartonowych

Pracownia Modeli Kartonowych

Kategoria

sztuka / modelarstwo

Opis

Pracownia Modeli Kartonowych powstała przy Miejskim Ośrodku Kultury w Świdniku w 2000 roku. Zespół ten zrzesza w swoim gronie młodzież i dorosłych, zainteresowanych wszelkimi formami modelarstwa. Uczestnicy zajęć wykonują różne formy modelarstwa tj.: samochody, samoloty, okręty, pojazdy pancerne. Pracownia zapewnia dostęp do różnych narzędzi i materiałów niezbędnych do rozwijania tej pasji.
Organizujemy konkursy, wyjazdy i szkolenia dla klubowiczów. W zajęciach uczestniczą dzieci, młodzież i dorośli. Dotychczas „pracownia” wykształciła ok. 60 wychowanków, spośród których wielu otrzymało prestiżowe nagrody w konkursach o randze wojewódzkiej, regionalnej i ogólnopolskiej (m.in. w Warszawie, Radomiu, Kielcach, Porębie, Przeciszowie i Krasnymstawie).
Podczas realizowanych zajęć, wykorzystując wiedzę i doświadczenie instruktora, uczestnicy rozwijają swoje zainteresowania i uzdolnienia w zakresie: wiedzy historycznej, umiejętności manualnych, rysunku technicznego, nowoczesnych technologii przy konstruowaniu modeli, doboru materiałów; by w efekcie końcowym każdy z nas mógł podziwiać dzieło sztuki, jakim jest gotowy już model.
Pracownia Modeli Kartonowych od sześciu lat jest organizatorem Regionalnego Konkursu Modeli Kartonowych i Plastikowych, podczas którego uczestnicy zrzeszeni w grupie mogą konfrontować wykonane prace, doświadczenia z modelarzami z całej Polski.
Harmonogram zajęć:

Wtorek/piątek:
godz. 14.00 - 18.00*

*zajęcia dla każdego uczestnika trwają 1,5 h

Strefa Historii - pracownia modelarska, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 12

Instruktor

Absolwent Technikum Mechanicznego w Świdniku. Inicjator powstania Pracowni Modeli Kartonowych utworzonej w grudniu 2000 r. Zdobywca wielu czołowych nagród i wyróżnień w konkursach modelarskich o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej. Od 1998 r. posiada uprawnienia sędziego modelarstwa kartonowego i plastikowego. Laureat nagrody artystycznej Burmistrza Miasta Świdnik w dniu 27 czerwca 1999 r. przyznanej za wieloletnią aktywność na rzecz rozwoju i upowszechniania modelarstwa w naszym mieście, sukcesy w wielu konkursach i zawodach modeli kartonowych oraz kontynuację przeszło pięćdziesięcioletniej tradycji modelarstwa polskiego. W 2003 r. otrzymał tytuł Mistrza Polski w modelarstwie Kartonowym w Skawinie za okręt H.M.S. „Prince of Wales”. Bohater reportaży telewizyjnych stacji regionalnych i ogólnopolskich (m.in. TVN). W 2011 r. w Przeciszowie został wyróżniony przez ukraińskie wydawnictwo „Dom Bumagi” za okręt „De Ruyter”. Swoją pasją, wiedzą historyczną i doświadczeniem dzieli się z uczestnikami zajęć modelarskich. Spośród ok. 70 osób uczestniczących na zajęciach, kilkoro uczniów uzyskało legitymację modelarską, uprawniającą do sędziowania podczas konkursów i zawodów modelarskich.

Recenzje

brak recenzji