Urwisowo

Opis

Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku 2-3 lata mają na celu przygotowanie dzieci do pójścia do przedszkola. W trakcie zajęć maluchy doskonalą sferę fizyczną, poznawczą oraz emocjonalną. Małymi krokami, dostosowanymi do indywidualnego tempa, pomagamy im rozstać się z rodzicami.

Zajęcia trwają 3 godziny i oparte są głównie na grupowych zabawach ruchowych, tanecznych, plastycznych, tematycznych, stymulujących rozwój dzieci. W trakcie trwania zajęć przewidujemy przerwę na drugie śniadanie.

środy godz. 09.00-12.00

Instr. Magdalena Taperek

Opłata: 240,-zł/m-c (1x tyg. 3 godz.)

1. Każda osoba zapisująca się na zajęcia trafia na listę rezerwową.
2. Pierwszeństwo przy zapisach mają osoby kontynuujące zajęcia.
3. O ostatecznym przyjęciu decyduje instruktor.
4. Informacje na temat opłat pojawia się dopiero po zatwierdzeniu zapisu. Będzie to równoznaczne z przyjęciem na zajęcia.
5. Wypis z zajęć odbywa się przez stronę strefę zajęć poprzez zgłoszenie chęci rezygnacji na profilu uczestnika.
6. Uczestnik zostaje ostatecznie wypisany z zajęć po zatwierdzeniu deklaracji chęci rezygnacji przez DK Włochy. Będzie to równoznaczne ze skleśleniem z listy uczestników.

Recenzje

Dziękujemy za ciekawe zajęcia w przyjaznej atmosferze! Cieszymy się, że mogliśmy poznać Panią Magdę, która robi wrażenie osoby stworzonej do pracy z dziećmi i rodzicami.
Kornel N.
28.11.2022 14:45

Inni klienci oglądali również