Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy

Rozłogi 18, 01-310 Warszawa. NIP: 522-27-99-710