Lista zajęć Sebastian Stafecki Trening umiejętności społecznych

Trening umiejętności społecznych

Opis

Trening umiejętności społecznych (kultura dialogu i kontaktów społecznych)
Zajęcia grupowe dla dzieci w wieku od 5-14 lat, z szeroko rozumianymi trudnościami w interakcjach społecznych.

Trening Umiejętności Społecznych ( (metodą Arnolda P.Goldsteina) jest formą psychoedukacyjnych zajęć grupowych, przeznaczoną dla dzieci z szeroko rozumianymi trudnościami w interakcjach społecznych. Poprzez trudności te rozumie się m. in. wycofanie społeczne, kłopoty w inicjowaniu i podtrzymywaniu relacji społecznych, brak umiejętności wyrażania własnego zdania, trudności w rozpoznawaniu i wyrażaniu swoich emocji i potrzeb w sposób skuteczny a także akceptowalny społecznie.

Istotą treningu jest nauka konstruktywnych zachowań społecznych, między innymi:
• nawiązywania poprawnych relacji z rówieśnikami,
• odczytywania i rozumienia emocji oraz odpowiednie reagowanie na trudne emocje,
• przestrzegania zasad i regulaminów,
• ponoszenia konsekwencji swojego zachowania
• sposobów reagowania na zaczepki innych,
• panowania nad własną złością,
• czekania na swoją kolej,
• rozwiązywania konfliktów z rówieśnikami,
• akceptowania porażki,
• odczytywania komunikatów niewerbalnych,
• kontrolowania sposobów odreagowania napięcia emocjonalnego i fizycznego,
• koncentracji uwagi i ćwiczenie tej umiejętności,
• pohamowania spontanicznych nieakceptowanych społecznie reakcji

Dzięki temu, że Trening Umiejętności Społecznych odbywa się jako „terapia poprzez zabawę” dzieci chętnie w nim uczestniczą. Za swoją pracę dzieci otrzymują pozytywne wzmocnienia zarówno od trenerów jaki i rówieśników, co dodatkowo motywuje je do nauki nowych umiejętności. Pozytywne doświadczenia nabyte w grupie treningowej wzmacniają samoocenę dziecka, co zachęca do powtarzania ich w gronie kolegów, poza grupą terapeutyczną.

Na zajęcia zapraszamy wszystkie dzieci, które są nieśmiałe, wycofane, lękowe, niechętnie podejmują interakcje z innymi dziećmi, dzieci z ADHD, zespołem Aspergera i wysoko funkcjonującym autyzmem.

O przyjęciu do grupy decyduje prowadzący po konsultacji z rodzicami. Przed zapisaniem dziecka prosimy skonsultować się z instruktorem. Tel. 608-235-358, 601-092-442.

wtorki
godz. 16.00 -16.55 grupa 5-8 lat
godz. 17.00 – 17.55 grupa 9-11 lat
godz. 18.00 – 18.55 grupa 11-13 lat

Instruktor: Sebastian Stafecki - certyfikowany trener Treningu Umiejętności Społecznych oraz Treningu Kontroli Złości

Opłata:
260 zł/m-c 1x tyg. 60 min.

Opłata miesięczna oznacza 4 pełne tygodnie zajęć. W przypadku:

  • większej liczby zajęć w miesiącu – opłata jest zwiększona proporcjonalnie
  • mniejszej liczby zajęć w miesiącu – opłata jest zmniejszana proporcjonalnie

1. Każda osoba zapisująca się na zajęcia trafia na listę rezerwową.
2. Pierwszeństwo przy zapisach mają osoby kontynuujące zajęcia.
3. O ostatecznym przyjęciu decyduje instruktor.
4. Informacje na temat opłat pojawia się dopiero po zatwierdzeniu zapisu. Będzie to równoznaczne z przyjęciem na zajęcia.
5. Wypis z zajęć odbywa się przez stronę strefę zajęć poprzez zgłoszenie chęci rezygnacji na profilu uczestnika.
6. Uczestnik zostaje ostatecznie wypisany z zajęć po zatwierdzeniu deklaracji chęci rezygnacji przez DK Włochy. Będzie to równoznaczne ze skleśleniem z listy uczestników.

Lekcje

Grupy:
Wszystkie
Grupa (11-13 lat)
Grupa (5-8 lat)
Grupa (9-11 lat)


# Data Czas trwania Grupa Miejsce
1 wt, 16:00
05.09.2023
55 min. Grupa (5-8 lat) Warszawa,
Dom Kultury Włochy
2 wt, 17:00
05.09.2023
55 min. Grupa (9-11 lat) Warszawa,
Dom Kultury Włochy
3 wt, 18:00
05.09.2023
55 min. Grupa (11-13 lat) Warszawa,
Dom Kultury Włochy
4 wt, 16:00
12.09.2023
55 min. Grupa (5-8 lat) Warszawa,
Dom Kultury Włochy
5 wt, 17:00
12.09.2023
55 min. Grupa (9-11 lat) Warszawa,
Dom Kultury Włochy
6 wt, 18:00
12.09.2023
55 min. Grupa (11-13 lat) Warszawa,
Dom Kultury Włochy
7 wt, 16:00
19.09.2023
55 min. Grupa (5-8 lat) Warszawa,
Dom Kultury Włochy
8 wt, 17:00
19.09.2023
55 min. Grupa (9-11 lat) Warszawa,
Dom Kultury Włochy
9 wt, 18:00
19.09.2023
55 min. Grupa (11-13 lat) Warszawa,
Dom Kultury Włochy
10 wt, 16:00
26.09.2023
55 min. Grupa (5-8 lat) Warszawa,
Dom Kultury Włochy
11 wt, 17:00
26.09.2023
55 min. Grupa (9-11 lat) Warszawa,
Dom Kultury Włochy
12 wt, 18:00
26.09.2023
55 min. Grupa (11-13 lat) Warszawa,
Dom Kultury Włochy
13 wt, 16:00
03.10.2023
55 min. Grupa (5-8 lat) Warszawa,
Dom Kultury Włochy
14 wt, 17:00
03.10.2023
55 min. Grupa (9-11 lat) Warszawa,
Dom Kultury Włochy
15 wt, 18:00
03.10.2023
55 min. Grupa (11-13 lat) Warszawa,
Dom Kultury Włochy
16 wt, 16:00
10.10.2023
55 min. Grupa (5-8 lat) Warszawa,
Dom Kultury Włochy
17 wt, 17:00
10.10.2023
55 min. Grupa (9-11 lat) Warszawa,
Dom Kultury Włochy
18 wt, 18:00
10.10.2023
55 min. Grupa (11-13 lat) Warszawa,
Dom Kultury Włochy
19 wt, 16:00
17.10.2023
55 min. Grupa (5-8 lat) Warszawa,
Dom Kultury Włochy
20 wt, 17:00
17.10.2023
55 min. Grupa (9-11 lat) Warszawa,
Dom Kultury Włochy
21 wt, 18:00
17.10.2023
55 min. Grupa (11-13 lat) Warszawa,
Dom Kultury Włochy
22 wt, 16:00
24.10.2023
55 min. Grupa (5-8 lat) Warszawa,
Dom Kultury Włochy
23 wt, 17:00
24.10.2023
55 min. Grupa (9-11 lat) Warszawa,
Dom Kultury Włochy
24 wt, 18:00
24.10.2023
55 min. Grupa (11-13 lat) Warszawa,
Dom Kultury Włochy
25 wt, 16:00
31.10.2023
55 min. Grupa (5-8 lat) Warszawa,
Dom Kultury Włochy
26 wt, 17:00
31.10.2023
55 min. Grupa (9-11 lat) Warszawa,
Dom Kultury Włochy
27 wt, 18:00
31.10.2023
55 min. Grupa (11-13 lat) Warszawa,
Dom Kultury Włochy
28 wt, 16:00
07.11.2023
55 min. Grupa (5-8 lat) Warszawa,
Dom Kultury Włochy
29 wt, 17:00
07.11.2023
55 min. Grupa (9-11 lat) Warszawa,
Dom Kultury Włochy
30 wt, 18:00
07.11.2023
55 min. Grupa (11-13 lat) Warszawa,
Dom Kultury Włochy
31 wt, 16:00
14.11.2023
55 min. Grupa (5-8 lat) Warszawa,
Dom Kultury Włochy
32 wt, 17:00
14.11.2023
55 min. Grupa (9-11 lat) Warszawa,
Dom Kultury Włochy
33 wt, 18:00
14.11.2023
55 min. Grupa (11-13 lat) Warszawa,
Dom Kultury Włochy
34 wt, 16:00
21.11.2023
55 min. Grupa (5-8 lat) Warszawa,
Dom Kultury Włochy
35 wt, 17:00
21.11.2023
55 min. Grupa (9-11 lat) Warszawa,
Dom Kultury Włochy
36 wt, 18:00
21.11.2023
55 min. Grupa (11-13 lat) Warszawa,
Dom Kultury Włochy
37 wt, 16:00
28.11.2023
55 min. Grupa (5-8 lat) Warszawa,
Dom Kultury Włochy
38 wt, 17:00
28.11.2023
55 min. Grupa (9-11 lat) Warszawa,
Dom Kultury Włochy
39 wt, 18:00
28.11.2023
55 min. Grupa (11-13 lat) Warszawa,
Dom Kultury Włochy
40 wt, 16:00
05.12.2023
55 min. Grupa (5-8 lat) Warszawa,
Dom Kultury Włochy
41 wt, 17:00
05.12.2023
55 min. Grupa (9-11 lat) Warszawa,
Dom Kultury Włochy
42 wt, 18:00
05.12.2023
55 min. Grupa (11-13 lat) Warszawa,
Dom Kultury Włochy
43 wt, 16:00
12.12.2023
55 min. Grupa (5-8 lat) Warszawa,
Dom Kultury Włochy
44 wt, 17:00
12.12.2023
55 min. Grupa (9-11 lat) Warszawa,
Dom Kultury Włochy
45 wt, 18:00
12.12.2023
55 min. Grupa (11-13 lat) Warszawa,
Dom Kultury Włochy
46 wt, 16:00
19.12.2023
55 min. Grupa (5-8 lat) Warszawa,
Dom Kultury Włochy
47 wt, 17:00
19.12.2023
55 min. Grupa (9-11 lat) Warszawa,
Dom Kultury Włochy
48 wt, 18:00
19.12.2023
55 min. Grupa (11-13 lat) Warszawa,
Dom Kultury Włochy
49 wt, 16:00
26.12.2023
55 min. Grupa (5-8 lat) Warszawa,
Dom Kultury Włochy
50 wt, 17:00
26.12.2023
55 min. Grupa (9-11 lat) Warszawa,
Dom Kultury Włochy
51 wt, 18:00
26.12.2023
55 min. Grupa (11-13 lat) Warszawa,
Dom Kultury Włochy
52 wt, 16:00
02.01.2024
55 min. Grupa (5-8 lat) Warszawa,
Dom Kultury Włochy
53 wt, 17:00
02.01.2024
55 min. Grupa (9-11 lat) Warszawa,
Dom Kultury Włochy
54 wt, 18:00
02.01.2024
55 min. Grupa (11-13 lat) Warszawa,
Dom Kultury Włochy
55 wt, 16:00
09.01.2024
55 min. Grupa (5-8 lat) Warszawa,
Dom Kultury Włochy
56 wt, 17:00
09.01.2024
55 min. Grupa (9-11 lat) Warszawa,
Dom Kultury Włochy
57 wt, 18:00
09.01.2024
55 min. Grupa (11-13 lat) Warszawa,
Dom Kultury Włochy
58 wt, 16:00
16.01.2024
55 min. Grupa (5-8 lat) Warszawa,
Dom Kultury Włochy
59 wt, 17:00
16.01.2024
55 min. Grupa (9-11 lat) Warszawa,
Dom Kultury Włochy
60 wt, 18:00
16.01.2024
55 min. Grupa (11-13 lat) Warszawa,
Dom Kultury Włochy
61 wt, 16:00
23.01.2024
55 min. Grupa (5-8 lat) Warszawa,
Dom Kultury Włochy
62 wt, 17:00
23.01.2024
55 min. Grupa (9-11 lat) Warszawa,
Dom Kultury Włochy
63 wt, 18:00
23.01.2024
55 min. Grupa (11-13 lat) Warszawa,
Dom Kultury Włochy
64 wt, 16:00
30.01.2024
55 min. Grupa (5-8 lat) Warszawa,
Dom Kultury Włochy
65 wt, 17:00
30.01.2024
55 min. Grupa (9-11 lat) Warszawa,
Dom Kultury Włochy
66 wt, 18:00
30.01.2024
55 min. Grupa (11-13 lat) Warszawa,
Dom Kultury Włochy
67 wt, 16:00
06.02.2024
55 min. Grupa (5-8 lat) Warszawa,
Dom Kultury Włochy
68 wt, 17:00
06.02.2024
55 min. Grupa (9-11 lat) Warszawa,
Dom Kultury Włochy
69 wt, 18:00
06.02.2024
55 min. Grupa (11-13 lat) Warszawa,
Dom Kultury Włochy
70 wt, 16:00
13.02.2024
55 min. Grupa (5-8 lat) Warszawa,
Dom Kultury Włochy
71 wt, 17:00
13.02.2024
55 min. Grupa (9-11 lat) Warszawa,
Dom Kultury Włochy
72 wt, 18:00
13.02.2024
55 min. Grupa (11-13 lat) Warszawa,
Dom Kultury Włochy
73 wt, 16:00
20.02.2024
55 min. Grupa (5-8 lat) Warszawa,
Dom Kultury Włochy
74 wt, 17:00
20.02.2024
55 min. Grupa (9-11 lat) Warszawa,
Dom Kultury Włochy
75 wt, 18:00
20.02.2024
55 min. Grupa (11-13 lat) Warszawa,
Dom Kultury Włochy
76 wt, 16:00
27.02.2024
55 min. Grupa (5-8 lat) Warszawa,
Dom Kultury Włochy
77 wt, 17:00
27.02.2024
55 min. Grupa (9-11 lat) Warszawa,
Dom Kultury Włochy
78 wt, 18:00
27.02.2024
55 min. Grupa (11-13 lat) Warszawa,
Dom Kultury Włochy
79 wt, 16:00
05.03.2024
55 min. Grupa (5-8 lat) Warszawa,
Dom Kultury Włochy
80 wt, 17:00
05.03.2024
55 min. Grupa (9-11 lat) Warszawa,
Dom Kultury Włochy
81 wt, 18:00
05.03.2024
55 min. Grupa (11-13 lat) Warszawa,
Dom Kultury Włochy
82 wt, 16:00
12.03.2024
55 min. Grupa (5-8 lat) Warszawa,
Dom Kultury Włochy
83 wt, 17:00
12.03.2024
55 min. Grupa (9-11 lat) Warszawa,
Dom Kultury Włochy
84 wt, 18:00
12.03.2024
55 min. Grupa (11-13 lat) Warszawa,
Dom Kultury Włochy
85 wt, 16:00
19.03.2024
55 min. Grupa (5-8 lat) Warszawa,
Dom Kultury Włochy
86 wt, 17:00
19.03.2024
55 min. Grupa (9-11 lat) Warszawa,
Dom Kultury Włochy
87 wt, 18:00
19.03.2024
55 min. Grupa (11-13 lat) Warszawa,
Dom Kultury Włochy
88 wt, 16:00
26.03.2024
55 min. Grupa (5-8 lat) Warszawa,
Dom Kultury Włochy
89 wt, 17:00
26.03.2024
55 min. Grupa (9-11 lat) Warszawa,
Dom Kultury Włochy
90 wt, 18:00
26.03.2024
55 min. Grupa (11-13 lat) Warszawa,
Dom Kultury Włochy
91 wt, 16:00
02.04.2024
55 min. Grupa (5-8 lat) Warszawa,
Dom Kultury Włochy
92 wt, 17:00
02.04.2024
55 min. Grupa (9-11 lat) Warszawa,
Dom Kultury Włochy
93 wt, 18:00
02.04.2024
55 min. Grupa (11-13 lat) Warszawa,
Dom Kultury Włochy
94 wt, 16:00
09.04.2024
55 min. Grupa (5-8 lat) Warszawa,
Dom Kultury Włochy
95 wt, 17:00
09.04.2024
55 min. Grupa (9-11 lat) Warszawa,
Dom Kultury Włochy
96 wt, 18:00
09.04.2024
55 min. Grupa (11-13 lat) Warszawa,
Dom Kultury Włochy
97 wt, 16:00
16.04.2024
55 min. Grupa (5-8 lat) Warszawa,
Dom Kultury Włochy
98 wt, 17:00
16.04.2024
55 min. Grupa (9-11 lat) Warszawa,
Dom Kultury Włochy
99 wt, 18:00
16.04.2024
55 min. Grupa (11-13 lat) Warszawa,
Dom Kultury Włochy
100 wt, 16:00
23.04.2024
55 min. Grupa (5-8 lat) Warszawa,
Dom Kultury Włochy
101 wt, 17:00
23.04.2024
55 min. Grupa (9-11 lat) Warszawa,
Dom Kultury Włochy
102 wt, 18:00
23.04.2024
55 min. Grupa (11-13 lat) Warszawa,
Dom Kultury Włochy
103 wt, 16:00
30.04.2024
55 min. Grupa (5-8 lat) Warszawa,
Dom Kultury Włochy
104 wt, 17:00
30.04.2024
55 min. Grupa (9-11 lat) Warszawa,
Dom Kultury Włochy
105 wt, 18:00
30.04.2024
55 min. Grupa (11-13 lat) Warszawa,
Dom Kultury Włochy
106 wt, 16:00
07.05.2024
55 min. Grupa (5-8 lat) Warszawa,
Dom Kultury Włochy
107 wt, 17:00
07.05.2024
55 min. Grupa (9-11 lat) Warszawa,
Dom Kultury Włochy
108 wt, 18:00
07.05.2024
55 min. Grupa (11-13 lat) Warszawa,
Dom Kultury Włochy
109 wt, 16:00
14.05.2024
55 min. Grupa (5-8 lat) Warszawa,
Dom Kultury Włochy
110 wt, 17:00
14.05.2024
55 min. Grupa (9-11 lat) Warszawa,
Dom Kultury Włochy
111 wt, 18:00
14.05.2024
55 min. Grupa (11-13 lat) Warszawa,
Dom Kultury Włochy
112 wt, 16:00
21.05.2024
55 min. Grupa (5-8 lat) Warszawa,
Dom Kultury Włochy
113 wt, 17:00
21.05.2024
55 min. Grupa (9-11 lat) Warszawa,
Dom Kultury Włochy
114 wt, 18:00
21.05.2024
55 min. Grupa (11-13 lat) Warszawa,
Dom Kultury Włochy
115 wt, 16:00
28.05.2024
55 min. Grupa (5-8 lat) Warszawa,
Dom Kultury Włochy
116 wt, 17:00
28.05.2024
55 min. Grupa (9-11 lat) Warszawa,
Dom Kultury Włochy
117 wt, 18:00
28.05.2024
55 min. Grupa (11-13 lat) Warszawa,
Dom Kultury Włochy
118 wt, 16:00
04.06.2024
55 min. Grupa (5-8 lat) Warszawa,
Dom Kultury Włochy
119 wt, 17:00
04.06.2024
55 min. Grupa (9-11 lat) Warszawa,
Dom Kultury Włochy
120 wt, 18:00
04.06.2024
55 min. Grupa (11-13 lat) Warszawa,
Dom Kultury Włochy
121 wt, 16:00
11.06.2024
55 min. Grupa (5-8 lat) Warszawa,
Dom Kultury Włochy
122 wt, 17:00
11.06.2024
55 min. Grupa (9-11 lat) Warszawa,
Dom Kultury Włochy
123 wt, 18:00
11.06.2024
55 min. Grupa (11-13 lat) Warszawa,
Dom Kultury Włochy
124 wt, 16:00
18.06.2024
55 min. Grupa (5-8 lat) Warszawa,
Dom Kultury Włochy
125 wt, 17:00
18.06.2024
55 min. Grupa (9-11 lat) Warszawa,
Dom Kultury Włochy
126 wt, 18:00
18.06.2024
55 min. Grupa (11-13 lat) Warszawa,
Dom Kultury Włochy
127 wt, 16:00
25.06.2024
55 min. Grupa (5-8 lat) Warszawa,
Dom Kultury Włochy
128 wt, 17:00
25.06.2024
55 min. Grupa (9-11 lat) Warszawa,
Dom Kultury Włochy
129 wt, 18:00
25.06.2024
55 min. Grupa (11-13 lat) Warszawa,
Dom Kultury Włochy
rozwiń

Recenzje

brak recenzji

Inni klienci oglądali również