Ceramika

Kategoria

sztuka / ceramika

Opis

Glina jako surowiec naturalny jest ekologicznie czysta i przyjazna  człowiekowi. Bezkształtną bryłę każdy może uformować w naczynie czy  rzeźbę. Nadać jej jedyny, niepowtarzalny kształt. Każda forma jest  dobra. Daje powód do przeżywania radości. Wyzwala pozytywne emocje podczas doświadczeń twórczych. Ma też inne zalety. Przygotowanie  gliny, jej formowanie, zdobienie i wypalanie przybliża wiedzę na temat kultury, sztuki, estetyki, wyczucia bryły, rysunku i malarstwa. Wokół  pracowni gromadzą się różne grupy dzieci, młodzież, dorośli, nauczyciele i uczniowie. Wszyscy mogą spotkać się przy wspólnej pracy, mają możliwość bezpośrednich kontaktów, wzajemnego poznawania się i zrozumienia. Tworzą klimat naszej GLINIANKI. Pracownia to miejsce  szczególne. Tu można realizować artystyczne projekty i ciekawie spędzić czas wolny. Może nie każdy uczestnik pracowni stanie się artystą, ale na  pewno stanie się osobą bardziej wrażliwą na piękno.
poniedziałek g. 12.00-16.00wtorek g. 13.00-15.00środa g. 12.00-16.00Terminy zajęć ustalane są telefonicznie z instruktorem pod numerem 695-640-909 w godzinach pracy pracowni.
Zajęcia dla grup zorganizowanych odbywają się we wtorki lub piątki w godz. 9.30-11.30(po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym).
Instruktor: Maria Kreft-Górska
Opłaty:zajęcia dla dzieci i dorosłych 1x tyg. 120 min - 120 zł/m-czajęcia dla dzieci i dorosłych 1x tyg.   60 min -  60 zł/m-c zajęcia dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 227  1x tyg. 120 min. - 80 zł/m-czajęcia dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 227  1x tyg.   60 min. - 50 zł/m-cjednorazowe wejście grupy zorganizowanej - lekcja pokazowa 90 min. - 14zł/osoba(przy podziale grupy: 7zł/osoba - witraż, 7zł/osoba - ceramika)

W ramach opłaty za zajęcia pracownia oferuje:- opiekę merytoryczną- glinę w ilości określonej przez instruktora- narzędzia do obróbki gliny- farby ceramiczne „Angoby"- szkliwo podstawowe (transparentne)- wypalanie prac w piecu ceramicznym (decyzję o wypaleniu prac podejmuje instruktor)

Lekcje

Brak ustawionych lekcji

Recenzje

Bardzo ciekawe i rozwijające zajęcia.
Hanna Z.
26.06.2020 13:38

Inni klienci oglądali również