Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy

ul. Podskarbińska 2, 03-833 Warszawa. NIP: 1131983943