Lista zajęć Bartosz Gagucki Grom Combat Kids 2x w tygodniu

Grom Combat Kids 2x w tygodniu

Kategoria

sport / sztuki walki

Opis

Grom Combat Kids to zajęcia samoobrony, w których główny nacisk położony jest na budowanie sprawności ogólnej uczestników zajęć. Na zajęciach kształtowane są nawyki ruchowe i zachowania maksymalizujące bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w sytuacjach zagrożenia. W trakcie zajęć uczestnicy uczą się, jak działać i jakie techniki stosować w sytuacji agresji rówieśniczej i agresji ze strony osób starszych. Techniki z uwzględnieniem poziomu zagrożenia płynącego z ich zastosowania są dostosowane do wieku i poziomu poznawczego uczestników zajęć, tak aby dzieci potrafiły zastosować adekwatne środki do zagrożenia.
Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu.
Dwa razy w roku realizowane są egzaminy na stopnie uczniowskie weryfikujące zdobywane umiejętności.
Dodatkowym elementem szkolenia są spotkania o charakterze Seminaryjnym (raz na dwa miesiące), kiedy to w trybie warsztatowym adepci (wraz z rodzicami) zapoznają się m.in. z zasadami:

komunikacji bez przemocy,
komunikacji z osobą agresywną,
radzenia sobie ze stresem,
stawiania granic wobec innych (np. w sytuacji nagabywania do spróbowania przyjęcia środków psychoaktywnych),
pierwszej pomocy przedmedycznej,
strzelectwa
terenoznawstwa i topografii,
survivalu,
Kulminacyjnym elementem Szkolenia są obozy na których zawsze w trybie dostosowanym do możliwości poznawczych adeptów wszystkie elementy są realizowane kompleksowo.

Elementem uzupełniającym i wspierającym efektywność całego procesu Szkolenia dla dzieci (zalecanym, acz nieobowiązkowym) są warsztaty dedykowane rodzicom i opiekunom, tak aby Ci wiedząc co potrafią dzieci sami mogli z nimi w formie zabawy utrwalać i poszerzać zdobywane umiejętności, a w kwestiach związanych z kompetencjami interpersonalnymi wspierać proces kształtowania odpowiednich postaw i nawyków.
Efektem dodatkowym osiąganym dzięki takiemu procesowi jest pogłębienie relacji między rodzicami a dziećmi i poszerzenie wspólnych płaszczyzn zainteresowań i możliwych form spędzania wolnego czasu razem.

Założenie współpracy z adeptami i rodzicami jest długoterminowe i nastawione na wsparcie rodziców w procesie kształtowania i rozwoju dzieci na mądrych, zrównoważonych i sprawnie funkcjonujących w świecie ludzi.

Proces szkolenia odbywa się w Systemie Szkoleniowym GROM COMBAT – Systemie wywodzącym się z Jednostki Specjalnej GROM.

Prowadzący: Cały proces nadzorowany jest przez Bartosza Gaguckiego, Głównego Instruktora Systemu GROM COMBAT, Instruktora Karate i Strzelectwa Sportowego, Trenera umiejętności miękkich, Coucha rozwoju osobistego, z doświadczeniem w pracy nauczycielskiej, wykładowej i szkoleniowej skierowanej do dzieci, młodzieży i dorosłych, z wykształceniem akademickim w dziedzinie Filozofii.

Lekcje

Grupy:
Wszystkie
Wtorek i Czwartek 16.15-17.00 (5-6 lat)
Wtorek i Czwartek 17.05-17.50 (7-9 lat)
Wtorek i Czwartek 17.55-18.55 (10-14 lat)
Wtorek i Czwartek 19.00-20.15 (15 lat + dorośli)


# Data Czas trwania Grupa Miejsce
1 wt, 16:15
06.09.2022
45 min. Wtorek i Czwartek 16.15-17.00 (5-6 lat) Warszawa,
Sala taneczna
2 wt, 17:05
06.09.2022
45 min. Wtorek i Czwartek 17.05-17.50 (7-9 lat) Warszawa,
Sala taneczna
3 wt, 17:55
06.09.2022
45 min. Wtorek i Czwartek 17.55-18.55 (10-14 lat) Warszawa,
Sala taneczna
4 wt, 19:00
06.09.2022
45 min. Wtorek i Czwartek 19.00-20.15 (15 lat + dorośli) Warszawa,
Sala taneczna
5 czw, 16:15
08.09.2022
45 min. Wtorek i Czwartek 16.15-17.00 (5-6 lat) Warszawa,
Sala taneczna
6 czw, 17:05
08.09.2022
45 min. Wtorek i Czwartek 17.05-17.50 (7-9 lat) Warszawa,
Sala taneczna
7 czw, 17:55
08.09.2022
45 min. Wtorek i Czwartek 17.55-18.55 (10-14 lat) Warszawa,
Sala taneczna
8 czw, 19:00
08.09.2022
45 min. Wtorek i Czwartek 19.00-20.15 (15 lat + dorośli) Warszawa,
Sala taneczna
9 wt, 16:15
13.09.2022
45 min. Wtorek i Czwartek 16.15-17.00 (5-6 lat) Warszawa,
Sala taneczna
10 wt, 17:05
13.09.2022
45 min. Wtorek i Czwartek 17.05-17.50 (7-9 lat) Warszawa,
Sala taneczna
11 wt, 17:55
13.09.2022
45 min. Wtorek i Czwartek 17.55-18.55 (10-14 lat) Warszawa,
Sala taneczna
12 wt, 19:00
13.09.2022
45 min. Wtorek i Czwartek 19.00-20.15 (15 lat + dorośli) Warszawa,
Sala taneczna
13 czw, 16:15
15.09.2022
45 min. Wtorek i Czwartek 16.15-17.00 (5-6 lat) Warszawa,
Sala taneczna
14 czw, 17:05
15.09.2022
45 min. Wtorek i Czwartek 17.05-17.50 (7-9 lat) Warszawa,
Sala taneczna
15 czw, 17:55
15.09.2022
45 min. Wtorek i Czwartek 17.55-18.55 (10-14 lat) Warszawa,
Sala taneczna
16 czw, 19:00
15.09.2022
45 min. Wtorek i Czwartek 19.00-20.15 (15 lat + dorośli) Warszawa,
Sala taneczna
17 wt, 16:15
20.09.2022
45 min. Wtorek i Czwartek 16.15-17.00 (5-6 lat) Warszawa,
Sala taneczna
18 wt, 17:05
20.09.2022
45 min. Wtorek i Czwartek 17.05-17.50 (7-9 lat) Warszawa,
Sala taneczna
19 wt, 17:55
20.09.2022
45 min. Wtorek i Czwartek 17.55-18.55 (10-14 lat) Warszawa,
Sala taneczna
20 wt, 19:00
20.09.2022
45 min. Wtorek i Czwartek 19.00-20.15 (15 lat + dorośli) Warszawa,
Sala taneczna
21 czw, 16:15
22.09.2022
45 min. Wtorek i Czwartek 16.15-17.00 (5-6 lat) Warszawa,
Sala taneczna
22 czw, 17:05
22.09.2022
45 min. Wtorek i Czwartek 17.05-17.50 (7-9 lat) Warszawa,
Sala taneczna
23 czw, 17:55
22.09.2022
45 min. Wtorek i Czwartek 17.55-18.55 (10-14 lat) Warszawa,
Sala taneczna
24 czw, 19:00
22.09.2022
45 min. Wtorek i Czwartek 19.00-20.15 (15 lat + dorośli) Warszawa,
Sala taneczna
25 wt, 16:15
27.09.2022
45 min. Wtorek i Czwartek 16.15-17.00 (5-6 lat) Warszawa,
Sala taneczna
26 wt, 17:05
27.09.2022
45 min. Wtorek i Czwartek 17.05-17.50 (7-9 lat) Warszawa,
Sala taneczna
27 wt, 17:55
27.09.2022
45 min. Wtorek i Czwartek 17.55-18.55 (10-14 lat) Warszawa,
Sala taneczna
28 wt, 19:00
27.09.2022
45 min. Wtorek i Czwartek 19.00-20.15 (15 lat + dorośli) Warszawa,
Sala taneczna
29 czw, 16:15
29.09.2022
45 min. Wtorek i Czwartek 16.15-17.00 (5-6 lat) Warszawa,
Sala taneczna
30 czw, 17:05
29.09.2022
45 min. Wtorek i Czwartek 17.05-17.50 (7-9 lat) Warszawa,
Sala taneczna
31 czw, 17:55
29.09.2022
45 min. Wtorek i Czwartek 17.55-18.55 (10-14 lat) Warszawa,
Sala taneczna
32 czw, 19:00
29.09.2022
45 min. Wtorek i Czwartek 19.00-20.15 (15 lat + dorośli) Warszawa,
Sala taneczna
33 wt, 16:15
04.10.2022
45 min. Wtorek i Czwartek 16.15-17.00 (5-6 lat) Warszawa,
Sala taneczna
34 wt, 17:05
04.10.2022
45 min. Wtorek i Czwartek 17.05-17.50 (7-9 lat) Warszawa,
Sala taneczna
35 wt, 17:55
04.10.2022
45 min. Wtorek i Czwartek 17.55-18.55 (10-14 lat) Warszawa,
Sala taneczna
36 wt, 19:00
04.10.2022
45 min. Wtorek i Czwartek 19.00-20.15 (15 lat + dorośli) Warszawa,
Sala taneczna
37 czw, 16:15
06.10.2022
45 min. Wtorek i Czwartek 16.15-17.00 (5-6 lat) Warszawa,
Sala taneczna
38 czw, 17:05
06.10.2022
45 min. Wtorek i Czwartek 17.05-17.50 (7-9 lat) Warszawa,
Sala taneczna
39 czw, 17:55
06.10.2022
45 min. Wtorek i Czwartek 17.55-18.55 (10-14 lat) Warszawa,
Sala taneczna
40 czw, 19:00
06.10.2022
45 min. Wtorek i Czwartek 19.00-20.15 (15 lat + dorośli) Warszawa,
Sala taneczna
41 wt, 16:15
11.10.2022
45 min. Wtorek i Czwartek 16.15-17.00 (5-6 lat) Warszawa,
Sala taneczna
42 wt, 17:05
11.10.2022
45 min. Wtorek i Czwartek 17.05-17.50 (7-9 lat) Warszawa,
Sala taneczna
43 wt, 17:55
11.10.2022
45 min. Wtorek i Czwartek 17.55-18.55 (10-14 lat) Warszawa,
Sala taneczna
44 wt, 19:00
11.10.2022
45 min. Wtorek i Czwartek 19.00-20.15 (15 lat + dorośli) Warszawa,
Sala taneczna
45 czw, 16:15
13.10.2022
45 min. Wtorek i Czwartek 16.15-17.00 (5-6 lat) Warszawa,
Sala taneczna
46 czw, 17:05
13.10.2022
45 min. Wtorek i Czwartek 17.05-17.50 (7-9 lat) Warszawa,
Sala taneczna
47 czw, 17:55
13.10.2022
45 min. Wtorek i Czwartek 17.55-18.55 (10-14 lat) Warszawa,
Sala taneczna
48 czw, 19:00
13.10.2022
45 min. Wtorek i Czwartek 19.00-20.15 (15 lat + dorośli) Warszawa,
Sala taneczna
49 wt, 16:15
18.10.2022
45 min. Wtorek i Czwartek 16.15-17.00 (5-6 lat) Warszawa,
Sala taneczna
50 wt, 17:05
18.10.2022
45 min. Wtorek i Czwartek 17.05-17.50 (7-9 lat) Warszawa,
Sala taneczna
51 wt, 17:55
18.10.2022
45 min. Wtorek i Czwartek 17.55-18.55 (10-14 lat) Warszawa,
Sala taneczna
52 wt, 19:00
18.10.2022
45 min. Wtorek i Czwartek 19.00-20.15 (15 lat + dorośli) Warszawa,
Sala taneczna
53 czw, 16:15
20.10.2022
45 min. Wtorek i Czwartek 16.15-17.00 (5-6 lat) Warszawa,
Sala taneczna
54 czw, 17:05
20.10.2022
45 min. Wtorek i Czwartek 17.05-17.50 (7-9 lat) Warszawa,
Sala taneczna
55 czw, 17:55
20.10.2022
45 min. Wtorek i Czwartek 17.55-18.55 (10-14 lat) Warszawa,
Sala taneczna
56 czw, 19:00
20.10.2022
45 min. Wtorek i Czwartek 19.00-20.15 (15 lat + dorośli) Warszawa,
Sala taneczna
57 wt, 16:15
25.10.2022
45 min. Wtorek i Czwartek 16.15-17.00 (5-6 lat) Warszawa,
Sala taneczna
58 wt, 17:05
25.10.2022
45 min. Wtorek i Czwartek 17.05-17.50 (7-9 lat) Warszawa,
Sala taneczna
59 wt, 17:55
25.10.2022
45 min. Wtorek i Czwartek 17.55-18.55 (10-14 lat) Warszawa,
Sala taneczna
60 wt, 19:00
25.10.2022
45 min. Wtorek i Czwartek 19.00-20.15 (15 lat + dorośli) Warszawa,
Sala taneczna
61 czw, 16:15
27.10.2022
45 min. Wtorek i Czwartek 16.15-17.00 (5-6 lat) Warszawa,
Sala taneczna
62 czw, 17:05
27.10.2022
45 min. Wtorek i Czwartek 17.05-17.50 (7-9 lat) Warszawa,
Sala taneczna
63 czw, 17:55
27.10.2022
45 min. Wtorek i Czwartek 17.55-18.55 (10-14 lat) Warszawa,
Sala taneczna
64 czw, 19:00
27.10.2022
45 min. Wtorek i Czwartek 19.00-20.15 (15 lat + dorośli) Warszawa,
Sala taneczna
65 czw, 16:15
03.11.2022
45 min. Wtorek i Czwartek 16.15-17.00 (5-6 lat) Warszawa,
Sala taneczna
66 czw, 17:05
03.11.2022
45 min. Wtorek i Czwartek 17.05-17.50 (7-9 lat) Warszawa,
Sala taneczna
67 czw, 17:55
03.11.2022
45 min. Wtorek i Czwartek 17.55-18.55 (10-14 lat) Warszawa,
Sala taneczna
68 czw, 19:00
03.11.2022
45 min. Wtorek i Czwartek 19.00-20.15 (15 lat + dorośli) Warszawa,
Sala taneczna
69 wt, 16:15
08.11.2022
45 min. Wtorek i Czwartek 16.15-17.00 (5-6 lat) Warszawa,
Sala taneczna
70 wt, 17:05
08.11.2022
45 min. Wtorek i Czwartek 17.05-17.50 (7-9 lat) Warszawa,
Sala taneczna
71 wt, 17:55
08.11.2022
45 min. Wtorek i Czwartek 17.55-18.55 (10-14 lat) Warszawa,
Sala taneczna
72 wt, 19:00
08.11.2022
45 min. Wtorek i Czwartek 19.00-20.15 (15 lat + dorośli) Warszawa,
Sala taneczna
73 czw, 16:15
10.11.2022
45 min. Wtorek i Czwartek 16.15-17.00 (5-6 lat) Warszawa,
Sala taneczna
74 czw, 17:05
10.11.2022
45 min. Wtorek i Czwartek 17.05-17.50 (7-9 lat) Warszawa,
Sala taneczna
75 czw, 17:55
10.11.2022
45 min. Wtorek i Czwartek 17.55-18.55 (10-14 lat) Warszawa,
Sala taneczna
76 czw, 19:00
10.11.2022
45 min. Wtorek i Czwartek 19.00-20.15 (15 lat + dorośli) Warszawa,
Sala taneczna
77 wt, 16:15
15.11.2022
45 min. Wtorek i Czwartek 16.15-17.00 (5-6 lat) Warszawa,
Sala taneczna
78 wt, 17:05
15.11.2022
45 min. Wtorek i Czwartek 17.05-17.50 (7-9 lat) Warszawa,
Sala taneczna
79 wt, 17:55
15.11.2022
45 min. Wtorek i Czwartek 17.55-18.55 (10-14 lat) Warszawa,
Sala taneczna
80 wt, 19:00
15.11.2022
45 min. Wtorek i Czwartek 19.00-20.15 (15 lat + dorośli) Warszawa,
Sala taneczna
81 czw, 16:15
17.11.2022
45 min. Wtorek i Czwartek 16.15-17.00 (5-6 lat) Warszawa,
Sala taneczna
82 czw, 17:05
17.11.2022
45 min. Wtorek i Czwartek 17.05-17.50 (7-9 lat) Warszawa,
Sala taneczna
83 czw, 17:55
17.11.2022
45 min. Wtorek i Czwartek 17.55-18.55 (10-14 lat) Warszawa,
Sala taneczna
84 czw, 19:00
17.11.2022
45 min. Wtorek i Czwartek 19.00-20.15 (15 lat + dorośli) Warszawa,
Sala taneczna
85 wt, 16:15
22.11.2022
45 min. Wtorek i Czwartek 16.15-17.00 (5-6 lat) Warszawa,
Sala taneczna
86 wt, 17:05
22.11.2022
45 min. Wtorek i Czwartek 17.05-17.50 (7-9 lat) Warszawa,
Sala taneczna
87 wt, 17:55
22.11.2022
45 min. Wtorek i Czwartek 17.55-18.55 (10-14 lat) Warszawa,
Sala taneczna
88 wt, 19:00
22.11.2022
45 min. Wtorek i Czwartek 19.00-20.15 (15 lat + dorośli) Warszawa,
Sala taneczna
89 czw, 16:15
24.11.2022
45 min. Wtorek i Czwartek 16.15-17.00 (5-6 lat) Warszawa,
Sala taneczna
90 czw, 17:05
24.11.2022
45 min. Wtorek i Czwartek 17.05-17.50 (7-9 lat) Warszawa,
Sala taneczna
91 czw, 17:55
24.11.2022
45 min. Wtorek i Czwartek 17.55-18.55 (10-14 lat) Warszawa,
Sala taneczna
92 czw, 19:00
24.11.2022
45 min. Wtorek i Czwartek 19.00-20.15 (15 lat + dorośli) Warszawa,
Sala taneczna
93 wt, 16:15
29.11.2022
45 min. Wtorek i Czwartek 16.15-17.00 (5-6 lat) Warszawa,
Sala taneczna
94 wt, 17:05
29.11.2022
45 min. Wtorek i Czwartek 17.05-17.50 (7-9 lat) Warszawa,
Sala taneczna
95 wt, 17:55
29.11.2022
45 min. Wtorek i Czwartek 17.55-18.55 (10-14 lat) Warszawa,
Sala taneczna
96 wt, 19:00
29.11.2022
45 min. Wtorek i Czwartek 19.00-20.15 (15 lat + dorośli) Warszawa,
Sala taneczna
97 czw, 16:15
01.12.2022
45 min. Wtorek i Czwartek 16.15-17.00 (5-6 lat) Warszawa,
Sala taneczna
98 czw, 17:05
01.12.2022
45 min. Wtorek i Czwartek 17.05-17.50 (7-9 lat) Warszawa,
Sala taneczna
99 czw, 17:55
01.12.2022
45 min. Wtorek i Czwartek 17.55-18.55 (10-14 lat) Warszawa,
Sala taneczna
100 czw, 19:00
01.12.2022
45 min. Wtorek i Czwartek 19.00-20.15 (15 lat + dorośli) Warszawa,
Sala taneczna
101 wt, 16:15
06.12.2022
45 min. Wtorek i Czwartek 16.15-17.00 (5-6 lat) Warszawa,
Sala taneczna
102 wt, 17:05
06.12.2022
45 min. Wtorek i Czwartek 17.05-17.50 (7-9 lat) Warszawa,
Sala taneczna
103 wt, 17:55
06.12.2022
45 min. Wtorek i Czwartek 17.55-18.55 (10-14 lat) Warszawa,
Sala taneczna
104 wt, 19:00
06.12.2022
45 min. Wtorek i Czwartek 19.00-20.15 (15 lat + dorośli) Warszawa,
Sala taneczna
105 czw, 16:15
08.12.2022
45 min. Wtorek i Czwartek 16.15-17.00 (5-6 lat) Warszawa,
Sala taneczna
106 czw, 17:05
08.12.2022
45 min. Wtorek i Czwartek 17.05-17.50 (7-9 lat) Warszawa,
Sala taneczna
107 czw, 17:55
08.12.2022
45 min. Wtorek i Czwartek 17.55-18.55 (10-14 lat) Warszawa,
Sala taneczna
108 czw, 19:00
08.12.2022
45 min. Wtorek i Czwartek 19.00-20.15 (15 lat + dorośli) Warszawa,
Sala taneczna
109 wt, 16:15
13.12.2022
45 min. Wtorek i Czwartek 16.15-17.00 (5-6 lat) Warszawa,
Sala taneczna
110 wt, 17:05
13.12.2022
45 min. Wtorek i Czwartek 17.05-17.50 (7-9 lat) Warszawa,
Sala taneczna
111 wt, 17:55
13.12.2022
45 min. Wtorek i Czwartek 17.55-18.55 (10-14 lat) Warszawa,
Sala taneczna
112 wt, 19:00
13.12.2022
45 min. Wtorek i Czwartek 19.00-20.15 (15 lat + dorośli) Warszawa,
Sala taneczna
113 czw, 16:15
15.12.2022
45 min. Wtorek i Czwartek 16.15-17.00 (5-6 lat) Warszawa,
Sala taneczna
114 czw, 17:05
15.12.2022
45 min. Wtorek i Czwartek 17.05-17.50 (7-9 lat) Warszawa,
Sala taneczna
115 czw, 17:55
15.12.2022
45 min. Wtorek i Czwartek 17.55-18.55 (10-14 lat) Warszawa,
Sala taneczna
116 czw, 19:00
15.12.2022
45 min. Wtorek i Czwartek 19.00-20.15 (15 lat + dorośli) Warszawa,
Sala taneczna
117 wt, 16:15
20.12.2022
45 min. Wtorek i Czwartek 16.15-17.00 (5-6 lat) Warszawa,
Sala taneczna
118 wt, 17:05
20.12.2022
45 min. Wtorek i Czwartek 17.05-17.50 (7-9 lat) Warszawa,
Sala taneczna
119 wt, 17:55
20.12.2022
45 min. Wtorek i Czwartek 17.55-18.55 (10-14 lat) Warszawa,
Sala taneczna
120 wt, 19:00
20.12.2022
45 min. Wtorek i Czwartek 19.00-20.15 (15 lat + dorośli) Warszawa,
Sala taneczna
121 czw, 16:15
22.12.2022
45 min. Wtorek i Czwartek 16.15-17.00 (5-6 lat) Warszawa,
Sala taneczna
122 czw, 17:05
22.12.2022
45 min. Wtorek i Czwartek 17.05-17.50 (7-9 lat) Warszawa,
Sala taneczna
123 czw, 17:55
22.12.2022
45 min. Wtorek i Czwartek 17.55-18.55 (10-14 lat) Warszawa,
Sala taneczna
124 czw, 19:00
22.12.2022
45 min. Wtorek i Czwartek 19.00-20.15 (15 lat + dorośli) Warszawa,
Sala taneczna
125 wt, 16:15
03.01.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 16.15-17.00 (5-6 lat) Warszawa,
Sala taneczna
126 wt, 17:05
03.01.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 17.05-17.50 (7-9 lat) Warszawa,
Sala taneczna
127 wt, 17:55
03.01.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 17.55-18.55 (10-14 lat) Warszawa,
Sala taneczna
128 wt, 19:00
03.01.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 19.00-20.15 (15 lat + dorośli) Warszawa,
Sala taneczna
129 czw, 16:15
05.01.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 16.15-17.00 (5-6 lat) Warszawa,
Sala taneczna
130 czw, 17:05
05.01.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 17.05-17.50 (7-9 lat) Warszawa,
Sala taneczna
131 czw, 17:55
05.01.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 17.55-18.55 (10-14 lat) Warszawa,
Sala taneczna
132 czw, 19:00
05.01.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 19.00-20.15 (15 lat + dorośli) Warszawa,
Sala taneczna
133 wt, 16:15
10.01.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 16.15-17.00 (5-6 lat) Warszawa,
Sala taneczna
134 wt, 17:05
10.01.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 17.05-17.50 (7-9 lat) Warszawa,
Sala taneczna
135 wt, 17:55
10.01.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 17.55-18.55 (10-14 lat) Warszawa,
Sala taneczna
136 wt, 19:00
10.01.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 19.00-20.15 (15 lat + dorośli) Warszawa,
Sala taneczna
137 czw, 16:15
12.01.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 16.15-17.00 (5-6 lat) Warszawa,
Sala taneczna
138 czw, 17:05
12.01.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 17.05-17.50 (7-9 lat) Warszawa,
Sala taneczna
139 czw, 17:55
12.01.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 17.55-18.55 (10-14 lat) Warszawa,
Sala taneczna
140 czw, 19:00
12.01.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 19.00-20.15 (15 lat + dorośli) Warszawa,
Sala taneczna
141 wt, 16:15
17.01.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 16.15-17.00 (5-6 lat) Warszawa,
Sala taneczna
142 wt, 17:05
17.01.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 17.05-17.50 (7-9 lat) Warszawa,
Sala taneczna
143 wt, 17:55
17.01.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 17.55-18.55 (10-14 lat) Warszawa,
Sala taneczna
144 wt, 19:00
17.01.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 19.00-20.15 (15 lat + dorośli) Warszawa,
Sala taneczna
145 czw, 16:15
19.01.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 16.15-17.00 (5-6 lat) Warszawa,
Sala taneczna
146 czw, 17:05
19.01.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 17.05-17.50 (7-9 lat) Warszawa,
Sala taneczna
147 czw, 17:55
19.01.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 17.55-18.55 (10-14 lat) Warszawa,
Sala taneczna
148 czw, 19:00
19.01.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 19.00-20.15 (15 lat + dorośli) Warszawa,
Sala taneczna
149 wt, 16:15
24.01.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 16.15-17.00 (5-6 lat) Warszawa,
Sala taneczna
150 wt, 17:05
24.01.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 17.05-17.50 (7-9 lat) Warszawa,
Sala taneczna
151 wt, 17:55
24.01.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 17.55-18.55 (10-14 lat) Warszawa,
Sala taneczna
152 wt, 19:00
24.01.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 19.00-20.15 (15 lat + dorośli) Warszawa,
Sala taneczna
153 czw, 16:15
26.01.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 16.15-17.00 (5-6 lat) Warszawa,
Sala taneczna
154 czw, 17:05
26.01.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 17.05-17.50 (7-9 lat) Warszawa,
Sala taneczna
155 czw, 17:55
26.01.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 17.55-18.55 (10-14 lat) Warszawa,
Sala taneczna
156 czw, 19:00
26.01.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 19.00-20.15 (15 lat + dorośli) Warszawa,
Sala taneczna
157 wt, 16:15
31.01.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 16.15-17.00 (5-6 lat) Warszawa,
Sala taneczna
158 wt, 17:05
31.01.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 17.05-17.50 (7-9 lat) Warszawa,
Sala taneczna
159 wt, 17:55
31.01.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 17.55-18.55 (10-14 lat) Warszawa,
Sala taneczna
160 wt, 19:00
31.01.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 19.00-20.15 (15 lat + dorośli) Warszawa,
Sala taneczna
161 czw, 16:15
02.02.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 16.15-17.00 (5-6 lat) Warszawa,
Sala taneczna
162 czw, 17:05
02.02.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 17.05-17.50 (7-9 lat) Warszawa,
Sala taneczna
163 czw, 17:55
02.02.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 17.55-18.55 (10-14 lat) Warszawa,
Sala taneczna
164 czw, 19:00
02.02.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 19.00-20.15 (15 lat + dorośli) Warszawa,
Sala taneczna
165 wt, 16:15
07.02.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 16.15-17.00 (5-6 lat) Warszawa,
Sala taneczna
166 wt, 17:05
07.02.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 17.05-17.50 (7-9 lat) Warszawa,
Sala taneczna
167 wt, 17:55
07.02.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 17.55-18.55 (10-14 lat) Warszawa,
Sala taneczna
168 wt, 19:00
07.02.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 19.00-20.15 (15 lat + dorośli) Warszawa,
Sala taneczna
169 czw, 16:15
09.02.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 16.15-17.00 (5-6 lat) Warszawa,
Sala taneczna
170 czw, 17:05
09.02.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 17.05-17.50 (7-9 lat) Warszawa,
Sala taneczna
171 czw, 17:55
09.02.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 17.55-18.55 (10-14 lat) Warszawa,
Sala taneczna
172 czw, 19:00
09.02.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 19.00-20.15 (15 lat + dorośli) Warszawa,
Sala taneczna
173 wt, 16:15
28.02.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 16.15-17.00 (5-6 lat) Warszawa,
Sala taneczna
174 wt, 17:05
28.02.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 17.05-17.50 (7-9 lat) Warszawa,
Sala taneczna
175 wt, 17:55
28.02.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 17.55-18.55 (10-14 lat) Warszawa,
Sala taneczna
176 wt, 19:00
28.02.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 19.00-20.15 (15 lat + dorośli) Warszawa,
Sala taneczna
177 czw, 16:15
02.03.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 16.15-17.00 (5-6 lat) Warszawa,
Sala taneczna
178 czw, 17:05
02.03.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 17.05-17.50 (7-9 lat) Warszawa,
Sala taneczna
179 czw, 17:55
02.03.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 17.55-18.55 (10-14 lat) Warszawa,
Sala taneczna
180 czw, 19:00
02.03.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 19.00-20.15 (15 lat + dorośli) Warszawa,
Sala taneczna
181 wt, 16:15
07.03.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 16.15-17.00 (5-6 lat) Warszawa,
Sala taneczna
182 wt, 17:05
07.03.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 17.05-17.50 (7-9 lat) Warszawa,
Sala taneczna
183 wt, 17:55
07.03.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 17.55-18.55 (10-14 lat) Warszawa,
Sala taneczna
184 wt, 19:00
07.03.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 19.00-20.15 (15 lat + dorośli) Warszawa,
Sala taneczna
185 czw, 16:15
09.03.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 16.15-17.00 (5-6 lat) Warszawa,
Sala taneczna
186 czw, 17:05
09.03.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 17.05-17.50 (7-9 lat) Warszawa,
Sala taneczna
187 czw, 17:55
09.03.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 17.55-18.55 (10-14 lat) Warszawa,
Sala taneczna
188 czw, 19:00
09.03.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 19.00-20.15 (15 lat + dorośli) Warszawa,
Sala taneczna
189 wt, 16:15
14.03.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 16.15-17.00 (5-6 lat) Warszawa,
Sala taneczna
190 wt, 17:05
14.03.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 17.05-17.50 (7-9 lat) Warszawa,
Sala taneczna
191 wt, 17:55
14.03.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 17.55-18.55 (10-14 lat) Warszawa,
Sala taneczna
192 wt, 19:00
14.03.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 19.00-20.15 (15 lat + dorośli) Warszawa,
Sala taneczna
193 czw, 16:15
16.03.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 16.15-17.00 (5-6 lat) Warszawa,
Sala taneczna
194 czw, 17:05
16.03.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 17.05-17.50 (7-9 lat) Warszawa,
Sala taneczna
195 czw, 17:55
16.03.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 17.55-18.55 (10-14 lat) Warszawa,
Sala taneczna
196 czw, 19:00
16.03.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 19.00-20.15 (15 lat + dorośli) Warszawa,
Sala taneczna
197 wt, 16:15
21.03.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 16.15-17.00 (5-6 lat) Warszawa,
Sala taneczna
198 wt, 17:05
21.03.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 17.05-17.50 (7-9 lat) Warszawa,
Sala taneczna
199 wt, 17:55
21.03.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 17.55-18.55 (10-14 lat) Warszawa,
Sala taneczna
200 wt, 19:00
21.03.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 19.00-20.15 (15 lat + dorośli) Warszawa,
Sala taneczna
201 czw, 16:15
23.03.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 16.15-17.00 (5-6 lat) Warszawa,
Sala taneczna
202 czw, 17:05
23.03.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 17.05-17.50 (7-9 lat) Warszawa,
Sala taneczna
203 czw, 17:55
23.03.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 17.55-18.55 (10-14 lat) Warszawa,
Sala taneczna
204 czw, 19:00
23.03.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 19.00-20.15 (15 lat + dorośli) Warszawa,
Sala taneczna
205 wt, 16:15
28.03.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 16.15-17.00 (5-6 lat) Warszawa,
Sala taneczna
206 wt, 17:05
28.03.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 17.05-17.50 (7-9 lat) Warszawa,
Sala taneczna
207 wt, 17:55
28.03.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 17.55-18.55 (10-14 lat) Warszawa,
Sala taneczna
208 wt, 19:00
28.03.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 19.00-20.15 (15 lat + dorośli) Warszawa,
Sala taneczna
209 czw, 16:15
30.03.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 16.15-17.00 (5-6 lat) Warszawa,
Sala taneczna
210 czw, 17:05
30.03.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 17.05-17.50 (7-9 lat) Warszawa,
Sala taneczna
211 czw, 17:55
30.03.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 17.55-18.55 (10-14 lat) Warszawa,
Sala taneczna
212 czw, 19:00
30.03.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 19.00-20.15 (15 lat + dorośli) Warszawa,
Sala taneczna
213 wt, 16:15
04.04.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 16.15-17.00 (5-6 lat) Warszawa,
Sala taneczna
214 wt, 17:05
04.04.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 17.05-17.50 (7-9 lat) Warszawa,
Sala taneczna
215 wt, 17:55
04.04.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 17.55-18.55 (10-14 lat) Warszawa,
Sala taneczna
216 wt, 19:00
04.04.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 19.00-20.15 (15 lat + dorośli) Warszawa,
Sala taneczna
217 czw, 16:15
06.04.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 16.15-17.00 (5-6 lat) Warszawa,
Sala taneczna
218 czw, 17:05
06.04.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 17.05-17.50 (7-9 lat) Warszawa,
Sala taneczna
219 czw, 17:55
06.04.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 17.55-18.55 (10-14 lat) Warszawa,
Sala taneczna
220 czw, 19:00
06.04.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 19.00-20.15 (15 lat + dorośli) Warszawa,
Sala taneczna
221 wt, 16:15
11.04.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 16.15-17.00 (5-6 lat) Warszawa,
Sala taneczna
222 wt, 17:05
11.04.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 17.05-17.50 (7-9 lat) Warszawa,
Sala taneczna
223 wt, 17:55
11.04.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 17.55-18.55 (10-14 lat) Warszawa,
Sala taneczna
224 wt, 19:00
11.04.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 19.00-20.15 (15 lat + dorośli) Warszawa,
Sala taneczna
225 czw, 16:15
13.04.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 16.15-17.00 (5-6 lat) Warszawa,
Sala taneczna
226 czw, 17:05
13.04.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 17.05-17.50 (7-9 lat) Warszawa,
Sala taneczna
227 czw, 17:55
13.04.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 17.55-18.55 (10-14 lat) Warszawa,
Sala taneczna
228 czw, 19:00
13.04.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 19.00-20.15 (15 lat + dorośli) Warszawa,
Sala taneczna
229 wt, 16:15
18.04.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 16.15-17.00 (5-6 lat) Warszawa,
Sala taneczna
230 wt, 17:05
18.04.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 17.05-17.50 (7-9 lat) Warszawa,
Sala taneczna
231 wt, 17:55
18.04.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 17.55-18.55 (10-14 lat) Warszawa,
Sala taneczna
232 wt, 19:00
18.04.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 19.00-20.15 (15 lat + dorośli) Warszawa,
Sala taneczna
233 czw, 16:15
20.04.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 16.15-17.00 (5-6 lat) Warszawa,
Sala taneczna
234 czw, 17:05
20.04.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 17.05-17.50 (7-9 lat) Warszawa,
Sala taneczna
235 czw, 17:55
20.04.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 17.55-18.55 (10-14 lat) Warszawa,
Sala taneczna
236 czw, 19:00
20.04.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 19.00-20.15 (15 lat + dorośli) Warszawa,
Sala taneczna
237 wt, 16:15
25.04.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 16.15-17.00 (5-6 lat) Warszawa,
Sala taneczna
238 wt, 17:05
25.04.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 17.05-17.50 (7-9 lat) Warszawa,
Sala taneczna
239 wt, 17:55
25.04.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 17.55-18.55 (10-14 lat) Warszawa,
Sala taneczna
240 wt, 19:00
25.04.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 19.00-20.15 (15 lat + dorośli) Warszawa,
Sala taneczna
241 czw, 16:15
27.04.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 16.15-17.00 (5-6 lat) Warszawa,
Sala taneczna
242 czw, 17:05
27.04.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 17.05-17.50 (7-9 lat) Warszawa,
Sala taneczna
243 czw, 17:55
27.04.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 17.55-18.55 (10-14 lat) Warszawa,
Sala taneczna
244 czw, 19:00
27.04.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 19.00-20.15 (15 lat + dorośli) Warszawa,
Sala taneczna
245 czw, 16:15
04.05.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 16.15-17.00 (5-6 lat) Warszawa,
Sala taneczna
246 czw, 17:05
04.05.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 17.05-17.50 (7-9 lat) Warszawa,
Sala taneczna
247 czw, 17:55
04.05.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 17.55-18.55 (10-14 lat) Warszawa,
Sala taneczna
248 czw, 19:00
04.05.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 19.00-20.15 (15 lat + dorośli) Warszawa,
Sala taneczna
249 wt, 16:15
09.05.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 16.15-17.00 (5-6 lat) Warszawa,
Sala taneczna
250 wt, 17:05
09.05.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 17.05-17.50 (7-9 lat) Warszawa,
Sala taneczna
251 wt, 17:55
09.05.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 17.55-18.55 (10-14 lat) Warszawa,
Sala taneczna
252 wt, 19:00
09.05.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 19.00-20.15 (15 lat + dorośli) Warszawa,
Sala taneczna
253 czw, 16:15
11.05.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 16.15-17.00 (5-6 lat) Warszawa,
Sala taneczna
254 czw, 17:05
11.05.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 17.05-17.50 (7-9 lat) Warszawa,
Sala taneczna
255 czw, 17:55
11.05.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 17.55-18.55 (10-14 lat) Warszawa,
Sala taneczna
256 czw, 19:00
11.05.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 19.00-20.15 (15 lat + dorośli) Warszawa,
Sala taneczna
257 wt, 16:15
16.05.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 16.15-17.00 (5-6 lat) Warszawa,
Sala taneczna
258 wt, 17:05
16.05.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 17.05-17.50 (7-9 lat) Warszawa,
Sala taneczna
259 wt, 17:55
16.05.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 17.55-18.55 (10-14 lat) Warszawa,
Sala taneczna
260 wt, 19:00
16.05.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 19.00-20.15 (15 lat + dorośli) Warszawa,
Sala taneczna
261 czw, 16:15
18.05.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 16.15-17.00 (5-6 lat) Warszawa,
Sala taneczna
262 czw, 17:05
18.05.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 17.05-17.50 (7-9 lat) Warszawa,
Sala taneczna
263 czw, 17:55
18.05.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 17.55-18.55 (10-14 lat) Warszawa,
Sala taneczna
264 czw, 19:00
18.05.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 19.00-20.15 (15 lat + dorośli) Warszawa,
Sala taneczna
265 wt, 16:15
23.05.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 16.15-17.00 (5-6 lat) Warszawa,
Sala taneczna
266 wt, 17:05
23.05.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 17.05-17.50 (7-9 lat) Warszawa,
Sala taneczna
267 wt, 17:55
23.05.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 17.55-18.55 (10-14 lat) Warszawa,
Sala taneczna
268 wt, 19:00
23.05.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 19.00-20.15 (15 lat + dorośli) Warszawa,
Sala taneczna
269 czw, 16:15
25.05.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 16.15-17.00 (5-6 lat) Warszawa,
Sala taneczna
270 czw, 17:05
25.05.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 17.05-17.50 (7-9 lat) Warszawa,
Sala taneczna
271 czw, 17:55
25.05.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 17.55-18.55 (10-14 lat) Warszawa,
Sala taneczna
272 czw, 19:00
25.05.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 19.00-20.15 (15 lat + dorośli) Warszawa,
Sala taneczna
273 wt, 16:15
30.05.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 16.15-17.00 (5-6 lat) Warszawa,
Sala taneczna
274 wt, 17:05
30.05.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 17.05-17.50 (7-9 lat) Warszawa,
Sala taneczna
275 wt, 17:55
30.05.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 17.55-18.55 (10-14 lat) Warszawa,
Sala taneczna
276 wt, 19:00
30.05.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 19.00-20.15 (15 lat + dorośli) Warszawa,
Sala taneczna
277 czw, 16:15
01.06.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 16.15-17.00 (5-6 lat) Warszawa,
Sala taneczna
278 czw, 17:05
01.06.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 17.05-17.50 (7-9 lat) Warszawa,
Sala taneczna
279 czw, 17:55
01.06.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 17.55-18.55 (10-14 lat) Warszawa,
Sala taneczna
280 czw, 19:00
01.06.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 19.00-20.15 (15 lat + dorośli) Warszawa,
Sala taneczna
281 wt, 16:15
06.06.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 16.15-17.00 (5-6 lat) Warszawa,
Sala taneczna
282 wt, 17:05
06.06.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 17.05-17.50 (7-9 lat) Warszawa,
Sala taneczna
283 wt, 17:55
06.06.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 17.55-18.55 (10-14 lat) Warszawa,
Sala taneczna
284 wt, 19:00
06.06.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 19.00-20.15 (15 lat + dorośli) Warszawa,
Sala taneczna
285 wt, 16:15
13.06.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 16.15-17.00 (5-6 lat) Warszawa,
Sala taneczna
286 wt, 17:05
13.06.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 17.05-17.50 (7-9 lat) Warszawa,
Sala taneczna
287 wt, 17:55
13.06.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 17.55-18.55 (10-14 lat) Warszawa,
Sala taneczna
288 wt, 19:00
13.06.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 19.00-20.15 (15 lat + dorośli) Warszawa,
Sala taneczna
289 czw, 16:15
15.06.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 16.15-17.00 (5-6 lat) Warszawa,
Sala taneczna
290 czw, 17:05
15.06.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 17.05-17.50 (7-9 lat) Warszawa,
Sala taneczna
291 czw, 17:55
15.06.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 17.55-18.55 (10-14 lat) Warszawa,
Sala taneczna
292 czw, 19:00
15.06.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 19.00-20.15 (15 lat + dorośli) Warszawa,
Sala taneczna
293 wt, 16:15
20.06.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 16.15-17.00 (5-6 lat) Warszawa,
Sala taneczna
294 wt, 17:05
20.06.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 17.05-17.50 (7-9 lat) Warszawa,
Sala taneczna
295 wt, 17:55
20.06.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 17.55-18.55 (10-14 lat) Warszawa,
Sala taneczna
296 wt, 19:00
20.06.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 19.00-20.15 (15 lat + dorośli) Warszawa,
Sala taneczna
297 czw, 16:15
22.06.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 16.15-17.00 (5-6 lat) Warszawa,
Sala taneczna
298 czw, 17:05
22.06.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 17.05-17.50 (7-9 lat) Warszawa,
Sala taneczna
299 czw, 17:55
22.06.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 17.55-18.55 (10-14 lat) Warszawa,
Sala taneczna
300 czw, 19:00
22.06.2023
45 min. Wtorek i Czwartek 19.00-20.15 (15 lat + dorośli) Warszawa,
Sala taneczna
rozwiń

Recenzje

Wspaniała kadra ze wspaniałym podejściem do dzieci. Zajęcia ogólnorozwojowe, bardzo ciekawe i różnorodne. Moja córka jest zachwycona.
Agnieszka D.
18.10.2022 12:08

Inni klienci oglądali również