Lista zajęć Marta Kubizna-Lemieszkiewicz Klubik Aktywnego Malucha "KAM"

Klubik Aktywnego Malucha "KAM"

Opis

Zajęcia: poniedziałek i środa g. 10.00-11.00

Opłata:
170 zł/m-c
wejście jednorazowe: 30 zł

KAM to zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku 1-3 lat z opiekunami. Zajęcia są forma łagodnego startu przygotowującego do życia w trybie przedszkolnym. Maluszki oswajają się z separacją rodzica/opiekuna, uczą się samodzielności, osobistej śmiałości, pracują nad koordynacją ruchową i nabierają sprawności manualnej.
Młodsze dzieci uczestniczą w spotkaniach razem z opiekunami, jednak stopniowo przyzwyczajają się do samodzielnego działania, aby docelowo uczestniczyć w zajęciach bez opiekunów. Spotkania składają się z 3 modułów kreatywnego rozwoju:
1/ zajęcia ruchowe, rytmiczno-taneczne, gimnastyka
2/ zajęcia edukacyjne, czytanie, nauka pierwszych wierszyków
3/ zajęcia artystyczne, plastyczne, sensoplastyczne

- O terminie rozpoczęcia zajęć poinformujemy Państwa sms-em

Miejsce zajęć: Artystyczny Dom Animacji, ul. ks. J. Chrościckiego 14
tel.: 22 863 79 81
e-mail: [email protected]

1. Każda osoba zapisująca się na zajęcia trafia na listę rezerwową.
2. Pierwszeństwo przy zapisach mają osoby kontynuujące zajęcia.
3. O ostatecznym przyjęciu decyduje instruktor.
4. Informacje na temat opłat pojawia się dopiero po zatwierdzeniu zapisu. Będzie to równoznaczne z przyjęciem na zajęcia.

Recenzje

Leon M.
11.03.2023 21:53

Inni klienci oglądali również