Lista zajęć Żoliborski Chór Sąsiedzki

Żoliborski Chór Sąsiedzki

Kategoria

muzyka / śpiew

Opis

Uwaga ! AKTUALNIE NIE PROWADZIMY NABORU. PRZESŁUCHANIA ODBĘDĄ SIĘ WE WRZEŚNIU 2024

Celem zajęć jest rozwijanie umiejętności śpiewu zespołowego wielogłosowego oraz współdziałania w grupie w ramach pracy w zespole chóralnym. Podczas zajęć poruszane będą treści z zakresu kształcenia woklanego: podstawy prawidłowego oddechu, zasady fonacji, prawidłowe kształtowanie samogłosek, właściwa wymowa samogłosek, zasady dykcji, praca nad poszerzeniem skali głosu, wyrównanie barwy brzmienia głosu poszczególnych rejestrach brzmieniowych, stosowanie różnych rodzajów artykulacji, praca nad właściwym brzmieniem poszczególnych sekcji wokalnych chóru. Pozostałe cele zajęć to: kształtowanie słuchu harmonicznego, rozwijanie umiejętności świadomego frazowania, poznanie poszczególnych faz cyklu pracy nad dziełem: od wstępnego czytania po artystyczne wykonanie podczas koncertu, poznanie wartościowego repertuaru, interpretacja dzieła w zgodności z estetyką stylu epoki, w której powstało, kształtowanie artystycznej osobowości uczestnika w duchu odpowiedzialności za wykonywaną partię i końcowy efekt artystyczny.

Prowadzący:
Paweł Choina – dyrygent, pianista, doktor sztuk muzycznych, absolwent Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie dyrygentury prof. Sławka Wróblewskiego. Swoje umiejętności w zakresie dyrygentury i wokalistyki poszerzał na wielu kursach mistrzowskich pod okiem, m.in. Borisa Abalyana, Volkera Hempflinga, Jonathana Valesco, Stanislava Diatchenko czy Ryszarda Karczykowskiego. W latach 2014-2021 był asystentem dyrygenta Orkiestry Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Warszawie. W latach 2015-2018 był dyrygentem-asystentem w Chórze Kameralnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, zaś do 2022 jego I dyrygentem. Od 2022 jest kierownikiem i dyrygentem Chóru SGGW w Warszawie. W latach 2015-2022 był dyrektorem artystycznym i dyrygentem Chóru Męskiego im. Wacława Lachmana Towarzystwa Śpiewaczego Harfa w Warszawie. Od 2019 roku prowadzi Chór Dziecięcy i Młodzieżowy Niepublicznej Szkoły Muzycznej Fundacji ARTE, a od 2021 jest dyrygentem Żoliborskiego Chóru Sąsiedzkiego. Współpracował z wieloma znamienitymi zespołami, m.in. Chórem Kameralnym Uniwersytetu w Oregonie (USA) czy Chórem Kameralnym Festino (Petersburg, Rosja), jak również brał udział w wielu festiwalach, m.in. w Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym w Ohrydzie (Macedonia), Festiwalu Mozartowskim w Warszawie czy Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym w Prewezie (Grecja). Od 2017 jest liderem polskiej sekcji europejskiego projektu dla dyrygentów ADD-UP Project, a także członkiem Zarządu Głównego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, którego aktualnie jest sekretarzem. W 2019 roku został wybrany na funkcję wiceprezesa Oddziału Warszawskiego PZChiO na kadencję 2019-2023, w którym od 2022 pełni obowiązki prezesa.

Instruktor

Brak przypisanego instruktora

Lekcje

Brak ustawionych lekcji

Recenzje

Agnieszka U.
24.04.2024 17:50
Wanda G.
05.03.2024 12:32
Joanna W.
09.02.2024 12:40
Irena M.
05.02.2024 19:12

Inni klienci oglądali również