Lista zajęć Korepetycje i kursy przygotowujące: Język polski zajęcia grupowe

Korepetycje i kursy przygotowujące: Język polski zajęcia grupowe

Dane podstawowe

Data rozpoczęcia
2018-09-10
Organizator
Centrum Kultury Podgórza
Filia
Klub Wróblowice
Liczba uczestników
5
Wolnych miejsc
10
Wymagany wiek
8 - 18

Opis

Zajęcia skierowane są do uczniów na każdym etapie nauki. Głównym ich celem jest rozwijanie zainteresowań polonistycznych, rozwijanie umiejętności posługiwania się różnymi formami wypowiedzi, uzupełnienie wiedzy z literatury, utrwalanie i rozszerzanie wiadomości i umiejętności z zakresu nauki o języku i ortografii. Są one także formą zachęcenia do podejmowania prób własnej działalności literackiej, ale przede wszystkim dążenia do samodzielnego i twórczego rozwijania własnych zdolności i zainteresowań.

Lekcje odbywać się będą w małych grupach raz w tygodniu, przez 60 minut. Koszt miesięczny to 40 zł.

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę.

Lekcje

Brak ustawionych lekcji